Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Z rozhodnutí ředitele školy bude v úterý 11. 4. a ve středu 12. 4. 2023 pro žáky 9. ročníku z důvodu nadcházejících přijímacích zkoušek upraven rozvrh hodin.

Na intenzivní přípravu, kdy uchazeči o studia na střední školy docházeli jednou týdně na přípravné hodiny z matematiky a jednou týdně z českého jazyka, naváže dvoudenní shrnutí doposud získaných informací v podobě tříhodinových bloků přijímačkových předmětů.

V úterý i ve středu budou mít deváťáci 3 hodiny matematiky a 3 hodiny českého jazyka.

Přihlášení