Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Dětská skupina Horní Benešov

Provozovna: Nerudova 512, 793 12 Horní Benešov

Dětská skupiny podpořená z programu OPZ MPSV

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017453

Datum realizace: 1. 7. 2022 – 31. 8. 2023

Celková podpora: 809 992,80 Kč (zahrnuje částku na vybudování + provoz)

Počet dětí : max. 6 ve skupině

Pečující osoby: 1

Provoz zahájen: 1. 9. 2022

Fáze vybudování: 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Fáze provozu DS: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2022

Provozní doba do 31. 8. 2023 5:30 – 16:00

Provozní doba od 1. 9. 2022 5:30 – 16:00

Přijímáme děti ve věku: 2 – 4 let

  • rozvíjíme samostatnost, hravost, spolupráci ve skupině
  • děti se v kolektivu naučí spolupracovat a jejich pozdější nástup do MŠ je snadnější
  • individuální přístup k dětem a rozvoj jejich schopností a dovedností

 

Pro rodiče:

  • 1 z rodičů (preferujeme matku) dokládá potvrzení o zaměstnání / studiu / aktivně hledající si práci
  • skupina je částečně hrazena
  • individuální spolupráce dětí i s rodiči

 

Roční plán péče a výchovy (ke stažení)

Provozní řád (ke stažení)

Chůva pečující o děti:

Gabriela Kalužová

profesionální pečující osoba pro děti ve věku předškolního

Přihlášení