Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Den Země 5. třída

Dne 24. června 2024 se žáci 5. třídy Základní školy v Horním Benešově zapojili v rámci projektu: Den Země – do úklidu památníku nad firmou Hobes.

Celkem jsme nasbírali 4 velké pytle přírodního odpadu. Aktivní účast na zlepšení životního prostředí vybízela žáky k ohleduplnému chování k přírodě a k městu Horní Benešov.

Všichni žáci se zapojili a právem si zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Martin Polok, MBA

Vitor Ferreira

Přihlášení