Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Den dětí ve školní družině

 V rámci oslav Dne dětí jsme si v pondělí 5. 6. 2023 za nádherného počasí užili s dětmi 1. a 2. oddělení školní družiny příjemné odpoledne.

Dětský den proběhl na travnatém hřišti, kde se nejprve všichni soutěžící rozdělili podle barev do čtyř družstev. Nejvíce legrace si děti užily u skákání s míčem mezi koleny, při chůzi po „kamenech“ přes řeku, během provlékání těla obručí a trpělivost dokázaly u navlékání ruliček na 10 metrů provazu. Po skončení soutěží děti ozdobily cestu v okolí hřiště svými obrázky, které nakreslily barevnými křídami.

Všichni soutěžící obdrželi pro vzpomínku na Dětský den „Pamětní medaili‘‘ a dostali sladkou odměnu. Chtěli bychom poděkovat za finanční příspěvek SRPDŠ a paní asistentce Martině Míčkové za pomoc při organizaci dne.

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat děvčatům z 1. a 2. oddělení, která úspěšně reprezentovala naši školní družinu svým vystoupením na školní akci ,,I Benešov má své talenty“. Byly to: T. Brňáková, M. Žandová, B. Turčínová, K. Suchá, E. Pohlová, K. Szkanderová, Š. Křupalová, N. Valentová, L. Veselá, E. Rapušáková, D. Halušicová, V. Hornišlová, E. Pchálková, L. Komárová, E. Orságová, K. Pokorná, M. Nguyen – holky děkujeme!

A protože se blíží konec školního roku, chceme popřát všem dětem, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy krásné a slunečné prázdniny.

Lenka Zahumenská a Anna Šidliaková, vychovatelky ŠD

                                                 

Přihlášení