Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Dějepisná olympiáda

V letošním roce se uskutečnil 52. ročník dějepisné olympiády s tematickým zaměřením: „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945 – 1992“ pro žáky 9. ročníku. Školního kola se zúčastnili 3 žáci (Adam Chlup, Adela Kaňová a Lucie Machů), z nichž se všichni stali úspěšní řešitelé.

Adam Chlup a Adéla Kaňová vyrazili v pátek 20. ledna změřit své síly do okresního kola, které se odehrávalo, jako již tradičně, v SVČ Méďa v Krnově. Vyzkoušeli si, jaká je konkurence, a jak proti ní obstojí. Zvládli to se ctí, ale okresní kolo bylo pro oba naše reprezentanty konečným.

Adam skončil na krásném děleném 5. – 6. místě, kdy scházelo k postupu doslova jen pár bodů.

Všem řešitelům, Adéle, Lucii a Adamovi, děkuji za účast a snahu, kterou projevili nad rámec svých základních povinností.

Přihlášení