Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Poznej svoje okolí – Ježník

Ve čtvrtek 9. května jsme se vydali s dětmi 4. a 5. tříd poznávat své okolí. Našim cílem byl krnovský kopec Ježník, který je zajímavý nejen bohatstvím rostlin a živočichů, které […]

Prvňáčci a druháčci na Cvilíně

Také prvňáčci a druháčci se zúčastnili projektu „Poznej své okolí“ a vydali se na krnovský Cvilín. Za krásného jarního počasí vystoupali žáčci až k rozhledně, která otevřela dveře nádherným výhledům do […]

Školní fórum

Prostřednictvím Školních fór se naše společnost snaží povzbuzovat mladou generaci k aktivnímu zapojení do života škol i obcí. V loňském roce jsme se za tímto účelem sešli v kongresovém sále v Horním Benešově […]

Výlet do Prahy

Žáci 9.A absolvovali v úterý 14.5. a ve středu 15.5. dvoudenní výlet do Prahy. Protože všude chodili pěšky, viděli spoustu pražských pamětihodností a navštívili zajímavá místa našeho hlavního města. Zoologická zahrada […]

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Zahájení školního roku 9:00 – slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 – travnaté hřiště u školy 9:30 – 10:30 – setkání rodičů prvňáčků s třídními učiteli – budova 1. stupně 9:30 […]

Kritéria pro přijetí žáků do ŠD

Podmínky pro přijetí žáka do ŠD stanovuje ředitel školy na základě těchto kritérií: – písemná přihláška podaná zákonným zástupcem v řádném termínu – splnění kritéria pro přijímání dětí do ŠD do […]

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNÍ (ředitelské volno)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. […]

Přihlášení