Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Dotazníky pro rodiče žáků ZŠ a MŠ

info

Prosíme o vyplnění do 18. 8. 2024 Dotazník pro rodiče žáků navštěvujících ZŠ – zde Dotazník pro rodiče žáků ZŠ stravujících se školní jídelně – zde Dotazník pro rodiče dětí […]

Oznámení výsledků do školské rady

info

Vážení rodiče, 26. 6. 2024 proběhla volba 2 členů školské rady za zákonné zástupce žáků pro období 2024 – 2027.​ Volební účast: 13 voličů (3,7 %)Platných volebních lístků: 13 Do školské […]

Ukončení školního roku

„…ano, už je to tady, nastal ten dlouho očekávaný den.Konec školního roku.Pro nás, kteří chodíme do školy, ať už jako učitelé nebo žáci, je tento denkaždoročně jedním z nejdůležitějších dnů […]

Rozloučení s vycházejícími žáky

Slavnostní ukončení povinné školní docházky žáků 9.tříd proběhlo ve čtvrtek 27.6. v kongresovém sále v budově sportovní haly. V letošním školním roce končila 9.A s paní učitelkou Ivanovovou a 9.B s paní učitelkou Beatou Dostálovou, […]

Vyhlášení výsledků sběru papíru

Předposlední den tohoto školního roku – ve čtvrtek 27.6. – proběhlo vyhlášení výsledků podzimního i jarního sběru papíru. Co se týká vyhodnocení tříd: Podzimní sběr: Jarní sběr:          Byli vyhodnocení […]

Město HB – poplatek MŠ a ŠD

info

Rada města Horní Benešov přijala na svém jednání dne 19.6.2024 usnesení, týkající se stanoveníúplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Horní Benešov a zájmové vzdělávání ve školní družině Horní Benešov: Text […]

Vyhlášení „Olympijský dnů“

Slavnostní vyhlášení výsledků Olympijských dnů pro druhý stupeň, které proběhly ve dnech 18.6.-20.6., se uskutečnilo ve středu 26.6. na travnatém hřišti v areálu školy. Vítězem celkových her se v letošním školním roce […]

Dotazník pro rodiče MŠ

info

Prosíme o vyplnění dotazníku pro rodiče dětí navštěvujících MŠ. Termín pro vyplnění je do 31.7.2024. Odkaz na dotazník.

Den Země 5. třída

Dne 24. června 2024 se žáci 5. třídy Základní školy v Horním Benešově zapojili v rámci projektu: Den Země – do úklidu památníku nad firmou Hobes. Celkem jsme nasbírali 4 velké pytle […]

Poznej své okolí – Pevnost poznání

V rámci projektu Poznej své okolí jsme v letošním školním roce  v pátek 21.6. navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Oč jde? Pevnost poznání je první science centrum svého druhu na střední Moravě. Jedná se […]

TVP Štramberk 2024

Ve dnech od 11. června do 13. června 2024 se uskutečnil turisticko vzdělávací pobyt pro čtvrté třídy a pátou třídu ve Štramberku a okolí, kde nás čekal bohatý program. Ubytováni […]

Mezigenerační setkání

Již v loňském školním roce jsme zahájili spolupráci s Denním stacionářem Pohoda z Bruntálu a ve čtvrtek 23. května 2024 proběhlo další mezigenerační setkání mezi místními seniory a klienty tohoto stacionáře společně s […]

Přihlášení