Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Andělé na 2. stupni základní školy

V letošním školním roce jsme nahradili na 2. stupni tradiční výrobu vánočních ozdob „zrozením“ andělů.

Každá třída měla za úkol během projektového dne (ve středu 16. 11.) vytvořit postavu anděla, která má mít na výšku minimálně 150 cm.

Jednotlivé třídy to pojaly po svém, posuďte sami.

6. třída

třída 7. A

třída 7. B

třída 8. A

třída 8. B

9. třída

Přihlášení