Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Vyhlášení volných dnů (ředitelské volno)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky […]

Přihlášení