Základní škola a Mateřská škola
Horní Benešov

Andělé na 2. stupni základní školy

V letošním školním roce jsme nahradili na 2. stupni tradiční výrobu vánočních ozdob „zrozením“ andělů. Každá třída měla za úkol během projektového dne (ve středu 16. 11.) vytvořit postavu anděla, […]

Přihlášení