Aktuality

Oznámení pro rodiče dětí v MŠ - prázdninový provoz MŠ

V době od 1. 7. do 26. 7. 2019 bude provoz mateřské školy omezen na dobu od 6:00 - 14:30 hodin.
V době od 29. 7. do 23. 8. 2019 bude MŠ uzavřena.
Oznámení o přerušení provozu zde
V době od 26. 8. do 30. 8. 2019 bude provoz mateřské školy opět omezen na dobu od 6:00 - 14:30 hodin

Děkujeme za pochopení.

• • •

Zkrácené vyučování před prázdninami

Oznamujeme, že od čtvrtka 20. 6. do čtvrtka 27. 6. 2019 bude ve všech třídách ZŠ zkrácené vyučování.
1. stupeň bude mít 4 vyučovací hodiny (do 11:40 hodin) a 2. stupeň 5 vyučovacích hodin (do 12:35 hodin).

V pátek 28. 6. 2019 bude od 8:00 do 10:00 hodin slavnostní ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení.
Výdej obědů bude od 11:00 do 12:00 hodin, provoz školní družiny bude od 6:00 do 12:00 hodin.

• • •

Den naruby

Trochu popletené dopoledne si užili někteří žáci ve středu 19. června 2019, kdy se na naší základní škole konal "Den naruby".
No a co se ten den vlastně dělo? A proč naruby?
Protože žáci 9. třídy učili celé dopoledne své mladší spolužáky ve 3. a a v 5. třídě.
Z deváťáků se stali učitelé, kteří vyučovali angličtinu, češtinu, matematiku... (samozřejmě za přítomnosti a pomoci učitelů)
Pro malé kamarády si vycházející žáci připravili hádanky, přesmyčky, křížovky, ale také texty a otázky k nim, občas společně řešili i zapeklitější záležitosti, ale celý den proběhl k velké spokojenosti malých i těch starších (dnes vyučujících).

• • •

Cykloturistický kurz 2019

Na začátku června se někteří žáci druhého stupně zúčastnili již tradičního cykloturistického kurzu. Stejně jako loni jsme zamířili do Budišova nad Budišovkou.
V úterý 10. 6. v 9 hodin jsme nasedli na kola a vydali se směrem k Leskovci. Přes Bohdanovice a Hořejší Kunčice jsme dojeli na hráz přehrady Kružberk a odtud jsme pěknou lesní cestou šlapali až do Budišova. Ubytovali jsme se v místním autokempu, poobědvali a zbytek dne jsme se věnovali prohlídce města a sportování v areálu kempu. Užívali jsme si především bazénu, trampolíny a tenisových kurtů.
Druhý den nás čekal výlet, jehož převážná část trasy vedla nádherným údolím řeky Moravice, dále do Vítkova a zpět do Budišova. Ve středu jsme nechali kola odpočívat a pěšky jsme prošli kus Břidlicové stezky, což je jedna z naučných stezek mapující pozůstatky po těžbě břidlice v tomto kraji. Odpoledne pak proběhly rychlostní závody kolem budišovského rybníka. Z chlapců byl nejrychlejší Kuba Sedláček, z dívek Kristýna Krpcová. Soutěžní odpoledne pokračovalo turnajem v minigolfu a večerním utkáním mezi chlapci a dívkami o nejlépe připravený puding. Oba týmy se ohromně snažily a jejich výsledné produkty, stejně jako prezentace a servírování zákusků, bylo ohromující. Nakonec přece jen těsně vyhráli chlapci.
Čtvrteční návrat do Horního Benešova ubíhal rychle. I ta nejhorší stoupání jsme zvládli bez problémů. A dá se říct, že bez problémů proběhl celý kurz. Ujeli jsme sice asi jen 105 km, ale v náročném kopcovitém terénu. Za celou tu dobu jsme měli tři defekty, dvě odřená kolena, vážné zranění žádné a počasí bezvadné.

Mgr. Eva Jelínková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Čtení dětem ve školce

čtení v mš 1

Ve druhém červnovém týdnu od 10. do 14. 6. chodila děvčata z 9. třídy Natálie Heimová, Adéla Šopíková a Leontýna Pohlová pravidelně o půl dvanácté do školky.
Co tam?
Předčítaly ve středním a velkém oddělení dětem před spaním pohádky, jako např. O Sněhurce, O Krtečkovi apod. Některý den jim dávaly hádanky či předčítaly bajky.
Spokojené děti během předčítání většinou usnuly, někdo dříve a někdo později.
Čtenářky byly spokojené, že se malým kamarádům mohly věnovat, a že jejich snaha splnila svůj účel.

PhDr. jana Semerová

čtení mš 2 čtení mš 3

• • •

Má Benešov své talenty?

Ano. I Benešov má své talenty.

Stejnojmenná akce proběhla v úterý 4. 6. v tělovýchovné hale v Horním Benešově. Všechny děti, které navštěvují základní a mateřskou školu, nacvičily a zde předvedly pod vedením svých učitelek, vychovatelek a učitelů zábavná vystoupení. Taneční, pěvecká, humorná, mluvená a hraná představení bavila publikem napěchovanou halu dvě a půl hodiny.
Věříme, že rodiče a ostatní přítomní si školní akademii užili stejně jako účinkující děti.
Všem zúčastněným občanům děkujeme za dobrovolné vstupné, které jsme poukázali do pokladny SRPDŠ.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie z představení naleznete zde >>

Fotografie z generálky naleznete zde >>

• • •

Dětský den ve školní družině

V pátek 31. 5. 2019 jsme s dětmi ve ŠD společně oslavili "Dětský den". Letošní oslava se nesla v duchu pohádek a pohádkových postaviček, které děti kreslily barevnými křídami na cestě u školního hřiště. Všichni se s chutí pustili do kreslení a během chvilky vznikaly pod rukami dětí krásné výtvory (princezny, draci, pohádkový hrad, atd.), za které dostali všichni zúčastnění sladkou odměnu.
Jako na každé oslavě, ani u nás nechybělo závěrečné občerstvení pro všechny děti, které jsme připravili díky finanční podpoře SRPDŠ, za což jim patří velké poděkování.
Dětský den jsme si v naší družině náramně užili a těšíme se všichni na další setkání v příštím školním roce.

Všem zaměstnancům školy, dětem i rodičům přejeme krásné léto a příjemné prázdniny.

Vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Dětský den ve firmě Hobes

Podle kalendáře má 1. června svátek Laura a všechny děti slaví Mezinárodní den dětí.
Proto jsou všichni žáci od 1. do 9. třídy naší základní školy zváni do hornobenešovské firmy Hobes na oslavu Dne dětí. Symbolem každoročních oslav jsou žluté balónky naplněné heliem, cukrová vata, řetízkový kolotoč, velká trampolína a skákací hrad. Nejinak tomu bylo i letos.
Naši nejstarší osmáci a deváťáci absolvovali exkurzi v provozu firmy, aby se seznámili s provozem místní strojírenské firmy, kde se vyrábí nejen zámky do dveří, ale i díly pro autoprůmysl či ocelové zárubně a dveře. Ve firmě Hobes pracuje spousta rodičů a příbuzných žáků naší školy a není vyloučeno, že někteří z našich žáků v budoucnu zaujmou pracovní pozice právě zde.
Každé z dětí dostalo k svátku tašku se sladkostmi a pitím a všichni si užili příjemnou zábavu v "hobesáckém" parku. K oslavě Dne dětí se přidalo i krásné slunečné počasí a příjemní zaměstnanci firmy Hobes, kteří se starali o jednotlivé atrakce.
Všem jim děkujeme za pěkné dopoledne a sladký dárek.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Informace pro rodiče žáků 5. třídy - spaní ve škole a školní výlet

Sraz žáků 5. třídy před budovou 2. stupně ZŠ ve čtvrtek 6. června v 17:00 hodin.

Pokyny zde

Děkujeme za pochopení.

• • •

Oznámení výsledků řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2019/2020

Ve dnech 14. a 16. května 2019 proběhl zápis dětí do mateřské školy pro příští školní rok.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

Jak se sadí les

Že je "Den Země" důležitý den a na mnoha místech se slaví různými způsoby, všichni víme. Ale aktivita, která na žáky čekala v pátek 24. května, měla u nás svou premiéru. Mezi všemi upršenými dny se příroda rozhodla, že na sázení stromků nám pršet nebude a my se po sedmé ráno vydali s osmáky a deváťáky směr Lesní domky.
Na smluveném místě na nás čekal revírník pan Daniel Weiss. Z cesty jsme odbočili do lesa a po chvíli jsme dorazili na místo činu. Žáky čekala výsadba 450 sazenic buku lesního. Pan Weiss prozradil, proč se u nás sadí právě buky, vysvětlil a předvedl, jak správně sadit a ušlapat zeminu kolem stromku, a jak odměřovat vzdálenost mezi sazenicemi. Na své stromky si děti mohly umístit cedulky se svým jménem. Kromě výsadby samotné jsme se dozvěděli, jaká je práce lesního dělníka, kolik stojí sazenice, a co obnáší práce revírníka.
Příjemnou tečkou bylo opékání špekáčků a pohodová procházka zpět do Horního Benešova. Bylo fajn, slyšet od dětí, že se jim akce líbila. A navíc, všichni si zasloužili velkou pochvalu, protože opravdu svědomitě pracovali. A určitě patří poděkování i paní učitelce Blažkové, která tuto akci zajistila.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Přednáška o trestní odpovědnosti

paragraf

Dne 23. 5. 2019 zavítaly na naši školu pracovnice odboru sociálních věcí oddělení OSPOD Městského úřadu v Bruntále s přednáškami o trestní odpovědnosti dětí a mládeže.
Mgr. Michaela Foltýnová a Bc. Eva Továrková strávily se žáky 6. - 9. tříd postupně celé dopoledne.
V 6. a obou 7. třídách rozebraly lektorky se žáky protiprávní jednání dětí do 15-ti let (přestupky, trestné činy, jejich řešení), řízení o uložení opatření dětem (účastníci řízení, druhy ukládaných opatření), trestní odpovědnost, prevence protiprávního jednání a další.
V 8. a 9. třídě byla přednáška zaměřena na trestní odpovědnost mladistvých, přestupky, provinění, způsoby řešení, druhy opatření ukládaných mladistvým, prevenci protiprávního jednání a další.
Přednáška se nesla částečně v neformálním duchu v komunitním kruhu a žáci vždy na konci dostali také prostor pro dotazy.

Ing. Ingrid Řepková, výchovná poradkyně

• • •

Pozvánka na školní akademii

Srdečně Vás zveme na letošní školní akademii "I BENEŠOV MÁ SVÉ TALENTY"
4. června 2019 ve sportovní hale.

• • •

Pozvánka na Den dětí - Vítání léta

SRPDŠ při ZŠ Horní Benešov srdečně zve na akci pro děti s názvem "VÍTÁNÍ LÉTA"
25. května 2019 od 14. hodin u budovy 2. stupně ZŠ.

• • •

Poznej své okolí 2019

Letošní výchovně vzdělávací projekt s názvem "Poznej své okolí" jsme věnovali tématu, které je aktuální právě vzhledem ke květnovým událostem a nazvali jsme jej "Po stopách Československa".
Proto žáci 2. stupně navštívili postupně významnou vojensko-technickou památku areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky a národní památník 2. světové války v Hrabyni.
Areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky je velmi významná vojensko - technická památka, která je v Evropě velmi vysoce ceněna. Jedná se totiž o ojedinělý příklad pevnostního systému bývalého Československa, jejichž výstavba probíhala mezi lety 1935 až 1938...

Celý článek

PhDr. Jana Semerová

• • •

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Turisticko-vzdělávací pobyt ZRUŠEN!

TVP pro čtvrtou a pátou třídu je ZRUŠEN! Důvodem jsou přívalové srážky v místě pobytu. Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice Ostrava, pobočka Bruntál objekt uzavřela (z hygienických důvodů). Náhradní termín bude sdělen. Děti mají v pátek 17. a v pondělí 20. května svačinky a obědy zajištěny. Výuka v pátek i v pondělí bude probíhat dle rozvrhu.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Oznámení o ředitelském volnu dne 16. 5. 2019

Ředitelství školy vyhlašuje na čtvrtek16. 5. 2019 ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Nebude moci být zajištěn chod 1. a 2. stupně základní školy a školní jídelny.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Turisticko-vzdělávací pobyt - pokyny pro rodiče

Pokyny pro rodiče žáků 4. a 5. třídy, kteří jedou v pátek 17. 5. 2019 na TVP do Staré Vsi u Rýmařova

Pokyny k TVP zde

Děkujeme za pochopení.

• • •

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

V úterý 30.dubna 2019 proběhlo v Rýmařově okresní kolo v soutěži nazvané Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Soutěžilo se v pěti vybraných disciplínách:

  • hod medicinbalem (vážil 2 kg)
  • kliky po dobu 2 minut
  • přeskoky přes švihadlo po dobu 2 minut
  • trojskok snožmo z místa
  • vytrvalostní běh 1000 m

Naši školu reprezentovali Jakub Duškevič (6.tř), Robin Kašík (7.B), Kateřina Klapetková (8.tř.) a Vanesa Speváková (9.tř), kteří sice nedosáhli na přední příčky, ale s maximálním nasazením předváděli výkony, za které si zaslouží poděkování.

Mgr. Marek Petlach, učitel TV

• • •

Recitační soutěž

diplom

Máte doma štěně? Také si je pořád fotíte? Pořád pejska pozorujete a mazlíte se s ním?
A co to má štěně společného s recitační soutěží? V tomto případě hodně, vlastně všechno.
Adéla Kozelková, žákyně 7. A naší základní školy, reprezentovala s textem nazvaným "Štěně" školu na okresním kole recitace konaném v Krnově a obsadila zde 2. místo ve své kategorii. Postoupila tak dál do krajské přehlídky dětských recitátorů v Ostravě.
V pátek 26. 4. 2019 jsme se jeli představit s pečlivě připraveným vystoupením do Ostravy-Mariánských hor do Střediska volného času Korunka.
Zde předstoupila Adéla před recitátory ze stejné kategorie a odbornou porotu s textem autorky Kateřiny Lužné nazvaným cquot;Štěně". Porotce i diváky rozveselila veselým a vtipným vyprávěním o malém pejskovi. Své vystoupení Adélka oživila vtipnými gesty, jimiž vykouzlila nejeden úsměv na tvářích přítomných posluchačů.
V záloze jsme měli připravený ještě jeden text, tentokrát báseň od Evy Lenártové s názvem "Lenoch".
V krnovském okresním kole přednes po Adélce porota vyžadovala, "Lenoch" jí otevřel bránu do krajské přehlídky, ale v Ostravě již "Lenocha“" nebylo třeba. Na celostátní přehlídku dětských recitátorů do Svitav postoupili z krajského kola vždy dva účastníci z každé kategorie. Jiná místa porota nevyhlašovala, protože výkony recitujících byly naprosto vyrovnané a porota se vyjádřila tak, že vlastně všichni nepostupující obsadili laureátské třetí místo. Takže jsme se umístili "na třetím místě".
Adélce se vystoupení moc povedlo, takže jsme jeli domů s dobrým pocitem a příjemným zážitkem.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Zimní čas strávený ve školní družině

Letos v zimě jsme se v družince, kromě různých her, soutěží a pohybových činností věnovali také výtvarné a pracovní činnosti. Zima byla dlouhá, tak jsme zvládli (hlavně děti z prvního a druhého oddílu) vyrobit spoustu krásných výrobků jako např. papírové sněhuláčky, sněhulákové a indiánské čelenky, figurky Mikuláše, anděla nebo čerta apod.
Namalovali jsme spoustu krásných výkresů se zimní tématikou a to různými technikami – použili jsme barevné křídy, vodové či temperové barvy, voskovky, pastelky apod.
V březnu jsme vyráběli malou pozornost pro maminky, babičky nebo tetičky k Mezinárodnímu dni žen.
Teď už se všichni moc těšíme na teplé dny, kdy budeme moct opustit školní třídu družiny, vyrazíme ven na školní hřiště a budeme se věnovat úplně jiným aktivitám

Vychovatelky školní družiny

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Zápis do první třídy pro školní rok 2019 - 2020

zápis 1

V letošním roce jsme pro děti přichystaly zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020 na téma "Kolik večerníčků znáš?" a připravily jsme jej na pátek 5. dubna 2019.
Zápis se konal tradičně v budově 1. stupně naší základní školy.
Jako každým rokem je nejdůležitějším zjištěním správná výslovnost dětí a úroveň komunikačních dovedností. Děti se neostýchaly zazpívat písničky a přednést i nějakou tu básničku...

Celý článek

učitelky 1. stupně ZŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Přesun termínu focení v MŠ

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu nepříznivého počasí se RUŠÍ focení ve školce v pondělí 29. 4. 2019. Náhradní termín je 13. 5. 2019.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Pozvánka na den otevřených dveří v mateřské škole

Ve čtvrtek 2. května 2019 od 14:00 do 16:00 hodin a v úterý 7. května 2019 od 8:00 do 10:30 hodin v budově MŠ Horní Benešov

• • •

Pozvánka na zápis do mateřské školy pro školní rok 2019 - 2020 (změna času 14. 5.)

Dne 14. května od 9:00 do 13:00 hodin a 16. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v budově MŠ Horní Benešov. Nezapomeňte sebou vzít rodný list dítěte, očkovací průkaz a občanský průkaz.

Podrobnější nformace pro rodiče k zápisu do MŠ naleznete zde

Kritéria k zápisu do MŠ naleznete zde

Rady pro rodiče k zápisu do MŠ naleznete zde

Formuláře k zápisu do MŠ

Přihláška k zápisu do MŠ ke stažení zde

Žádost pro rodiče k zápisu do MŠ ke stažení zde

• • •

Projekt "Zvelebujeme své město Horní Benešov"

handicap 1

Dne 23. dubna 2019 se žáci 6. třídy Základní školy v Horním Benešově zapojili v rámci projektu "Zvelebujeme své město Horní Benešov" - úklidu památníku nad firmou Hobes.
Celkem jsme nasbírali 5 velkých pytlů odpadu. Aktivní účast na zlepšení životního prostředí vybízela žáky k ohleduplnému chování k přírodě a k městu Horní Benešov.

Mgr. Martin Polok, učitel

• • •

Májová notička - školní kolo

Ve středu 10. dubna 2019 proběhlo na naší škole školní kolo již tradiční pěvecké soutěže s názvem "Májová notička"

Fotografie ze soutěže naleznete zde >>

• • •

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

zápis 19

bude probíhat v pátek 5. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v budově 1. stupně ZŠ.

Připomínáme rodičům, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, aby doložili nejen odborný posudek z PPP, ale i posouzení příslušného dětského lékaře.

Děkujeme za pochopění.

Kontakty:
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda – 775 318 429, 554 719 296
Zástupce ředitele Mgr. Eva Krsková – 739 206 429
Administrativní pracovnice Lenka Kuchařová - 554 748 015

Plakát k zápisu pro školní rok 2019/2020 naleznete zde

Termíny pracovních dílniček pro budoucí prvňáčky naleznete zde

Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, o odklad, prohlášení - GDPR, dotazník pro rodiče) naleznete zde

• • •

Modrý den porozumění autismu

Na 2. dubna připadá každý rok Mezinárodní den porozumění autismu.
Naše škola se rovněž k obrovskému množství akcí, které na celém světě probíhají a přispívají k porozumění autismu mezi veřejností.
Všichni se nejen oblékli do modrého, ale hlavně se dozvěděli co nejvíce o této problematice a ve skupinkách vyrobili "modré" plakátky, které ve škole upozorňují na to, že i my jsme se přidali.

modrý den 1 modrý den 2

PhDr. Jana Semerová, učitelka

• • •

I děti z mateřské školy podporují děti s Downovým syndromem a poruchou autistického spektra.

• • •

2. dubna - Světový den autismu

• • •

<< Archiv článků

Nepřehlédněte

Výsledky ve sběru papíru - jaro 2019

• • •

Výsledky ve sběru papíru - podzim 2018

• • •

Přerušení provozu MŠ během letních prázdnin

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2018 - 2019

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

NEVYŠLO NA VAŠE DÍTĚ VOLNÉ MÍSTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Řešení najdete u nás!

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

Výsledky voleb do školské rady ze dne 4. 6. 2018

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

OVOCE DO ŠKOL
Informace pro rodiče

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz