Aktuality

Informace ohledně stravného ve školní jídelně ZŠ

Žádáme strávníky, kteří posílají platby za stravné na účet školy, aby si na dobu prázdnin zrušili příkazy k úhradě.
Odhlašování obědů na čtvrtek 30. 6. proveďte nejpozději do středy 29. 6. do 7 hodin ráno, jinak odhlášky na tento den nebudou přijímany.
Děkujeme za pochopení.

• • •

Informace ohledně příjmu cizích strávníků ve školní jídelně

Oznamujeme, že od 1. 9. 2016 budeme přijímat do školní jídelny v ZŠ i strávníky, kteří nejsou zaměstnanci školy, tzv. cizí strávníky.

Přihláška ke stravování - cizí strávník

• • •

Střední a velká třída MŠ na exkurzi - Ostrava

Ve středu 15. 6. 2016 se děti ze Střední a Velké třídy jely podívat na exkurzi do INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V OSTRAVĚ – ZÁBŘEHU. Děti zde viděly a seznámily se s HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU. V první části prohlídky měly děti možnost prohlédnout si vrtulník letecké záchranné služby, který má za úkol zajistit včasnou pomoc, často i v nedostupných místech. Prohlédly si vybavení vrtulníku a dozvěděly se spoustu nových informací. Poté si šly děti prohlédnout vozidla zdravotnické záchranné služby, kde se seznámily i s technikou, která se ve vozidlech nachází. Děti měly možnost si některou techniku vyzkoušet a tak vidět, jak se s některými přístroji pracuje a k čemu slouží. Ve druhé a zároveň poslední části byla návštěva hasičských aut, kde děti viděly nejen techniku hasičů, ale i jejich ochranné oblečení, které si děti měly možnost vyzkoušet. Samozřejmě nemohla chybět prohlídka hasičských vozů, kdy se děti vžily do role hasičů a vyzkoušely si, kolik hasičů se do hasičského auta vleze a kde sedí velitel vozu, kterého musí uposlechnout. Celou exkurzi nám s ochotou zajistil pan Flašar, tatínek Ondráška ze Střední třídy. V první části prohlídky nás sám pan Flašar provázel a seznamoval s vybavením ZDRAVOTNÍCKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Velké poděkování náleží panu Flašarovi, za jeho ochotu a výborné organizační zajištění akce. Díky panu Flašarovi si děti z exkurze odnesly spoustu zážitků, dojmů a nových poznatků. O tom, že se dětem akce líbila, svědčí jejich nadšené výrazy a neustálé vypravování zážitků z exkurze.
Exkurze sama o sobě byla nezapomenutelným a krásným zážitkem, na který děti jen tak nezapomenou.

Za střední a velkou třídu Lenka Ježová

• • •

Karel IV. na prvním stupni ZŠ

Karel 4 první stupen

Je to všude. Snad málokdo by si nevšiml, že by letos oslavil Karel IV. 700 let. Protože už jsme dějin znalí, připravili jsme si pro žáky 1. - 3. třídy prezentace a vystoupení k tomuto slavnému výročí našeho významného panovníka.
Při přípravě jsme čerpali jak ze znalostí z hodin vlastivědy, tak z výletu na zámek Kunín, kde jsme zhlédli vtipné vystoupení o životě Karla IV. Také jsme přispěli svými výtvarnými díly do soutěže pořádané Ministerstvem školství a tělovýchovy, která byla vypsána také k oslavám výročí 700 let od narození Karla IV. Celkem prý do této soutěže zaslalo svá výtvarná díla úctyhodných 10 000 účastníků z celé ČR.
Všechny informace a poznatky jsme pak zpracovali v rámci projektového dne. Nejmladší vyráběli erby, druháčci postavili papírový hrad Loket a své znalosti přenesli na krásné obrázky, třeťáci vyplňovali pracovní listy, v nichž si ověřili své znalosti o Karlu IV.

Žáci 4. A a 4. B třídy

Videa a fotodokumentaci k projektu na naší škole můžete najít na níže uvedených odkazech.
Za nás učitele bych chtěla žáky a jejich rodiče moc pochválit za svědomitou přípravu i realizaci projektu, paní Klichové za zapůčení kostýmů a dekorací, a také 4. B a jejich třídnímu učiteli Martinu Polokovi za celoroční spolupráci. Přeji všem příjemné a zasloužené prázdniny :)

Mgr. Daniela Blažková

Fotografie a videa naleznete zde >>

• • •

Cykloturistický kurz

cyklokurz 16

Na začátku června se někteří žáci 2. stupně zúčastnili již tradičního cykloturistického kurzu. Z našich kopců jsme se na kolech přesunuli do vytouženého rovinatého Opavska.
V pondělí 6. 6. 2016 v 9 hodin jsme plni sil nasedli na kola a vydali se přes Sosnovou, Skrochovice, Opavu a Kravaře do Bolatic. Cesta tam byla okořeněna o několik cyklistických karambolů, jejichž výsledkem byla odřená a naražená kolena. Nic nás však neodradilo a v pořádku jsme dorazili do ubytovny místního turistického oddílu. Po obědě a zaslouženém odpočinku jsme si prošli Bolatice a nejbližší okolí.
Druhý den jsme se vypravili přes Raduň do Hradce nad Moravicí. Dopřáli jsme si dobrý oběd v restauraci a osvěžení u Žimrovického splavu. Zpáteční cesta vedla po cyklostezce přes Branku do Opavy a dále přes Kravaře. Vyčerpaní vedrem a našlapanými kilometry jsme vzali útokem cukrárnu v Kravařích. Závěrečné kilometry do Bolatic jsme zdolali pouze díky vidině teplé sprchy a postele.
Ve středu jsme sbírali síly na čtvrteční návrat, proto jsme nepodnikli žádný výlet, ale vyzkoušeli jsme svoji rychlost na trase Bolatice – Borová.
Nejrychlejšími cyklisty mezi dívkami byla Natálie Premusová a všechny hochy porazil Kuba Andrle. Protože však nejsme žádné padavky, zahráli jsme si ještě fotbal na hřišti v Borové a odpoledne jsme naběhali další kilometry na školním hřišti v Bolaticích. Večer jsme poseděli u ohně a opekli špekáčky.
Čtvrteční návrat do Benešova ubíhal rychle. I kopec nad Sosnovou – tedy nejnáročnější část trasy jsme zvládli bez problémů. A dá se říct, že bez problémů proběhl celý kurz. Ujeli jsme přibližně 170 km. Za celou tu dobu jsme měli tři defekty, asi šest pádů, jednu nevolnost z přejezení, vážné zranění žádné a počasí bezvadné.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ byl v našem obležení

chotěbuz 2016

V rámci každoročního celoškolního projektu nazvaného "Poznej své okolí" jsme letos vycestovali do nově zrekonstruovaného archeoparku v Chotěbuzi u Karviné.
Archeopark v Chotěbuzi je jedním z nově vybudovaných archeoparků – rekonstrukcí slovanského sídliště u nás. Rekonstrukce hradiště z poloviny 8. až 11. století je vybudována na kopečku obehnaném kolovou hradbou a příkopem na místě osídlení ve starší době železné z let 800 – 400 před n. l. Průvodci označovali hradiště slovem "akropole" Jsou zde vybudována obydlí a společné prostory slovanského sídliště s ukázkami oblečení, věcí denní potřeby, zbraní a potravin z doby slovanského osídlení Těšínska.
Naši žáci absolvovali tzv. rozšířený vzdělávací program a měli tak kromě teoretické části probíhající v hlavní budově možnost vyzkoušet mletí obilí na žernovech, zabodovat mohli v lukostřelbě, do voskových tabulek si vyryli své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryli pozůstatky kostí a keramiky.
Celý program trval více než dvě a půl hodiny.
1. stupeň (2. - 4. třída) absolvoval cestu do archeoparku ve čtvrtek 2. 6. a 2. stupeň (5. - 9. třída) jeli za starými Slovany ve středu 1. 6.
Protože prvňáčci by dvouhodinovou cestu autobusem zvládali obtížněji něž jejich starší kamarádi, zamířili do "SAFARI" Pod Jelením vrchem, což je ekofarma Bellama a Africké muzeum v Jelení u Holčovic. Žáky prvních tříd doprovázely i děti z mateřské školy.

A co tady?

V muzeu jsou umístěny exponáty lovné zvěře (savců, ptáků, plazů a hadů) prakticky ze všech kontinentů. Největší pozornost je však věnována právě Africe tedy zvířatům zde žijícím a také africké kultuře, která je znát na každé části muzea. Děti si všechno prohlédly a pak navštívily živá zvířátka na farmě. Program byl tak bohatý, že málem ani nebyl čas na svačinu.
Už jsme zvědavi na program příštího projektu. Snad bude stejně zajímavý jako ten letošní.

Fotografie z Chotěbuzi naleznete zde >>

Fotografie ze Safari naleznete zde >>

• • •

Karel IV. ve škole

Karel 4

Týdenní projekt na Základní škole v Horním Benešově, který se inspiruje 700. výročím narození velikána českých dějin Karla IV., měl za cíl oživit u žáků zájem o historické období vlády Karla IV., přiblížit každodenní život ve 14. století, interaktivně a multimediálně podat historii a poukázat na odkaz Lucemburků.
Otec vlasti se objevil v několika předmětech v jednotlivých třídách, např. v českém jazyce a literatuře žáci četli pověsti o Hladové zdi v Praze, o založení Nového Města, o založení Karlových Varů, děti pracovaly s texty o Karlštejně apod. Ve výtvarné výchově žactvo vyrábělo např. rodokmen Lucemburků, v chemii se děti zabývaly počátky alchymie za Karla IV., v biologii je zajímaly středověké lesy a jejich ekosystém, hudební výchova zavedla žáky mezi gotické hudební nástroje a zpěvy. Dějepisu a zeměpisu se téma Karel IV. rozhodně vyhnout nemohlo, protože zde sehrál Otec vlasti tento týden hlavní roli.
Práce žáků jsme vystavili v prostorách školy.
Celý projekt vyvrcholil 7. června, kdy žáci čtvrtých tříd se svými učiteli navštívili představení didaktickodivadelního projektu Faber, což znamená, že "navštívili" slavného císaře a krále Karla IV. a jeho dvůr na zámku Kunín. Součástí představení o Karlovi IV. bylo koňské a kejklířské představení. Protagonisté předvedli dětem i zajímavá řemesla, jako např. výrobu pergamenu, tesání klád nebo předení na vřetenu a další.
Děti viděly, jak Karel IV. bojoval na koni nebo lovil divokou zvěř. Po představení si žáci mohli vyzkoušet různá řemesla.
Ať žije král!

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Jak se žije s handicapem aneb "Poznat znamená porozumět"

expozice handicap 9.tř.

Jedná se o projekt, který blíže seznamuje děti se životem handicapovaných (především tělesně, zrakově nebo sluchově postižených). Dává jim možnost vcítit se do situací, kdy jim jejich postižení komplikuje zvládat každodenní činnosti.
Žáci 9. třídy se vydali do Krnova do Flemmichovy vily na uvedenou akci v pondělí 30. 5. 2016, aby viděli a zažili všechno, o čem zde píšeme, na vlastní kůži.
Návštěvníci si mohli pomocí speciálních brýlí a slepecké hole projít výstavu, vyzkoušet slepecké deskové hry, sestavit si své jméno prostřednictvím Braillovy abecedy, projet se dráhou na invalidním vozíčku, naučit se znakovou řeč a podobně. Kromě her byly našim žákům k dispozici i nástroje denní potřeby, jako jsou např. video telefony pro neslyšící, slepecké hodinky, držák na krájení cibule nebo učebnice pro nevidomé či mluvící váha. Výstavu doplňovaly nástěnky s fotografiemi a skutečnými příběhy ze života postižených.
Expozice poukazovala na skutečnosti, které bereme jako běžné a samozřejmé, ale pro handicapované mohou znamenat problém. Návštěvníci projektu tak alespoň na chvíli zapomněli na malicherné starosti a uvědomili si, že může být i hůř, ale s pevnou vůlí se to dá zvládnout.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Víte, co je HELP P3?

help p3 16

HELP P3 je projekt o poruchách příjmu potravy (PPP), kterému se od listopadu roku 2007 věnuje formou přednášek skupinka studentů Slezského gymnázia z Opavy.
Tento projekt je zaměřen na aktuální problém mladé generace, tzn. poruchy příjmu potravy, jako jsou mentální anorexie a bulimie, ortorexie, bigorexie, záchvatové přejídání a syndrom odmítavosti jídla.
S přednáškou na výše uvedené téma přijely na naši školu dvě studentky 3. ročníku opavského gymnázia, aby předaly spoustu zajímavých a poučných informací děvčatům ze 6. – 9.třídy.
Cílem této akce bylo přispět k poznání, jak nebezpečné mohou výše uvedené nemoci být.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Adrenalinový den

adrenalin 7.tř.

V pátek 20. května se skoro celá 7. třída vydala mikrobusem na třídní výlet do Olomouce. V Olomouci jsme se prošli historickým centrem a pak kulturu a historii nahradil adrenalin. V 9:00 nám začala Laser game, kde jsme měli možnost si celkově 30 minut zastřílet na sebe navzájem. Prostředí bylo temné, čekala nás spousta překážek a k tomu dva týmy žáků, kteří se těšili na akci. Po skončení jsme dostali detailní přehledy, jak jsme hráli, kolikrát nás kdo zasáhl, a naopak kolikrát jsme zasáhli my je, jaká byla úspěšnost zásahů atd.
Potom jsme se pěšky přesunuli do lanového centra. Zde nás čekala instruktorka Tereza, která nám byla po celé 3 hodiny skvělou souputnicí. Žáci si napřed vyzkoušeli, jak jsou na tom s rovnováhou na položeném mohutném kmeni. Následně se přesunuli na lanové překážky, které byly ve výšce několik cm nad zemí, aby si je žáci vyzkoušeli v bezpečí pevné země. Pak už se nasoukali do horolezeckých úvazků a začalo to pravé lezení – cvičnou stěnu během pár okamžiků nahradily překážky ve výšce několika metrů. Žáci si postupně mohli vyzkoušet mnoho různých překážek. Poslední atrakce byla 15 metrová houpačka, kterou si mnozí z nás vyzkoušeli. Odbylo 14:00 a nasedali jsme do přistaveného mikrobusu a vyrazili zpět do Horního Benešova.

Mgr. Roman Imrich

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Osmáci na cestách

V letošním školním roce jsme se na školní výlet vydali do Ostravy. Protože jsme vloni zažili naprosto skvělou zábavu v laserové aréně v Olomouci, rozhodli jsme se tajemné prostředí laserového akčního bojiště probádat tentokrát v Ostravě.
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 jsme vyjeli do Ostravy a prvním cílem naší cesty byla Laser arena. Tady jsme se všichni rozdělili do tří týmů, které proti sobě "bojovaly". Červení a fialoví zaostávali za modrými, kteří se stali ve všech třech hrách nejlepším týmem.
Poté jsme se přemístili do DinoParku. Součástí DinoParku je unikátní 3D kino. U vchodu nám paní uvaděčka zapůjčila 3D polarizační brýle a s napětím jsme sledovali příběh malého opuštěného dinosauřího mláděte. Po kině jsme někteří nastoupili do speciálního silničního vlaku DinoExpresu, se kterým jsme se dostali i na pěšky těžko přístupná místa. Takže jsme DinoPark probádali i s jeho "obyvateli" docela podrobně.
Uvnitř DinoParku jsme objevili i velké dětské hřiště s mnoha prolézačkami, houpačkami, pavoučí sítí a dalšími atrakcemi, kterému jsme pochopitelně neodolali. Neuniklo nám ani údolí zamilovaných dinosaurů, z něhož jsme se vraceli na místo srazu.
Bylo to zábavné, veselé, akční a rozhodně "suprové".

žáci 8. třídy

Více informací zde >>

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Představení Limonádový Joe v Opavě

limonadovy joe opava

Dobrodružství, láska, nenávist, humor, tragédie, hrdinství, zbabělost, napětí a klid - to všechno obsahuje komediální muzikál Limonádový Joe v podání Slezského divadla v Opavě.
V pátek 13. 5. 2016 se hrálo představení pro školy a naše škola byla při tom. Žáci od 6. do 9.třídy spolu se svými učiteli zaplnili značnou část hlediště a celý příběh přímo hltali.
Hlavní hrdina příběhu je pistolník popíjející zásadně jen Kolalokovu limonádu, který potírá zlo na Divokém západě, především pronásleduje pistolníky popíjející whisky. Jeho protivníkem je gangster a zlosyn Hogo Fogo hledaný ve čtyřech státech, který se neštítí ani těch nejhanebnějších zločinů. Joe bojuje za svou lásku k nevinné Winifred proti hanebným pistolníkům, přičemž mu sílu dodává popíjení limonády. A to vše za doprovodu veselých písniček, tance, výskotu a střelby.
Nakonec ovšem všichni zjistí, že "ať zločinec či hrdina - jsou všichni jedna rodina". A jak na to přišli? No přece podle "kakaové skvrny ve velikosti mexického dolaru", což bylo rodové znamení všech zúčastněných.
Muzikál se nám moc líbil, o čemž svědčil bouřlivý potlesk nejen v průběhu představení, ale zejména na konci. Už se těšíme na další divadelní představení...Co to asi bude?

PhDr. Jana Semerová

Více informací zde >>

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Den Země na ZŠ - poděkování

Každoročně pořádá naše základní škola projektový den zvaný "Den Země". Připojujeme se tak k mnoha dalším městům a zemím, které svými ekologickými aktivitami vzdávají hold naší matce Zemi. Svátek sice slaví Země 22. dubna, my jsme však projekt uskutečnili, hlavně díky počasí, až 5. května.
Letos nám žáci 8. a 9. třídy připravili stanoviště na trase Park u Benekovu - Propadliny - rybník Kukačka - Šibeník - hřbitov. Ostatní žáci si tak ve skupinkách připomněli, jak a co správně třídit, zasportovali si a hlavně ulehčili našemu okolí od odpadů, které se na trase nahromadily díky našim nezodpovědným spoluobčanům.
Za realizační tým bych chtěla poděkovat za spolupráci firmě Benekov, Městu Horní Benešov, zejména Odboru životního prostředí a také všem učitelům za týmovou práci a žákům 8. a 9. třídy za přípravu a trpělivost při realizaci projektu.
Chci také poděkovat občanům naší obce, kterým není ochrana životního prostředí jen pouhým prázdným souslovím, ale přispívají zodpovědným tříděním odpadů ke kráse a zdraví našeho okolí.

Mgr. Daniela Blažková

• • •

Den Země jsme letos strávili v přírodě

den země ZŠ

V letošním školním roce proběhl Den Země na naší škole netradičně, zábavně a účelně. Do celodenního projektu se zapojili všichni žáci naší školy od 1. až po 9. třídu.
Děti od 1. do 7. třídy byli rozděleni na celkem 30 skupin, nejstarší ve skupince velel a dohlížel na mladší spolužáky. Každý tým obešel předem stanovenou trasu a pokud se jim podařilo splnit dané úkoly, získaly děti razítka a obrázkové kartičky. Cestou sbírali všichni do pytlů odpadky, které neukáznění spoluobčané nepatřičně vyhodili v přírodě. Dokonce donesli i několik pneumatik, které v přírodě určitě nemají co dělat.
Oč šlo?
Nejstarší třídy sestavily pracovní týmy a připravily pro ostatní spolužáky různé úkoly.
Deváťáci vytvořili celkem pět skupin, tedy pět stanovišť, na kterých byly pro mladší žáky připraveny úkoly na téma třídění odpadů. Sklo, papír, nebezpečný odpad, elektroodpad a plasty.
Osmáci nachystali dětem pohybové aktivity, protože šest stanovišť, které žáci 8. třídy vytvořili, se týkaly živočichů a zvířat žijících v naší přírodě. Zajíc, veverka, vlk, jezevec, skokan.
Počasí nám při akci přálo, ve stínu bylo trochu chladno, ale děti se při pohybu zahřály a během celé trasy se docela unavily, ale v cíli se usmívaly a vypadaly spokojeně.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Žáci základní školy navštívili Osvětim a tábor Březinka

Základní škola v Horním Benešově zorganizovala pro 8. a 9. třídu výchovně vzdělávací exkurzi do polské Osvětimi. Žáci navštívili místo bývalého nacistického koncentračního tábora, jenž se stal symbolem vyvražďování lidstva, teroru, ztráty lidské důstojnosti a holocaustu.
Žáci o tuto problematiku, která je na základních školách zařazena do tematických plánů dějepisu, literatury či občanské výchovy, projevují velký zájem. Proto také bedlivě poslouchali podrobný a poutavý výklad skvělých průvodců.
A jaká byla reakce osmáků a deváťáků po návratu?
"Viděli jsme spoustu věcí jako například boty, kufry, hračky, nádobí, oblečení a fotografie vězňů, kteří v Osvětimi byli. Co nás asi nejvíce dostalo, bylo to, když jsme viděli jejich ostříhané vlasy. Byly to kupy a kupy vlasů!! A ty pece! Myslíme si, že toto místo by měl navštívit každý, aby si uvědomil, že i sedmdesát let po skončení války je nutné podobné věci vidět, abychom udělali vše, co je v našich silách, aby se už válka nikdy neopakovala...".
Přestože bývalý koncentrační tábor působí opravdu tísnivě, všichni účastníci se shodli na tom, že exkurze byla velice zajímavá, přínosná, a že právě i v dnešní době je potřeba taková místa navštěvovat a o zmiňované problematice hovořit.

Mgr. Roman Imrich, učitel D - Z

• • •

Den Země - 4. B

den země 16

Žáci třídy 4. B Základní školy v Horním Benešově se dne 22. dubna 2016 zúčastnili v rámci oslavy svátku Dne Země úklidu památníku nad firmou Hobes.
Celkem jsme nasbírali 5 velkých pytlů odpadu. Až bylo uklizeno, tak jsme si společně všichni opekli špekáčky.
Aktivní účast na zlepšení životního prostředí vybízela žáky k ohleduplnému chování k přírodě a sloužila k připomenutí svátku Dne Země, který se každoročně slaví 22. dubna jako ekologicky motivovaný den, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a na nutnost jeho ochrany.

Mgr. Martin Polok, třídní učitel 4. B

• • •

Velké finále ve Street Hockey bylo i pro nás

V minulých článcích jsme Vás informovali o naší cestě do Velkého finále. Bohužel naše cesta skončila na hokejkách Lichnova. Těžce jsme se smiřovali s tím, že letos se do finále nepodíváme. Štěstí se však na nás usmálo v podobě pozvánky od pořadatelů jako náhradního týmu.
Ve čtvrtek 21. 4. jsme se tedy vydali pod vedením Mgr. Romana Imricha do Ostravy. Sice jsme si museli přivstat, ale stálo to za to. Při prezentaci všichni hráči nafasovali parádní trička s logem soutěže a další drobné dárkové předměty. Po slavnostním zahájení a vystoupení mažoretek začaly první zápasy. Některé školy si s sebou vzaly i své fandy a hala SC Dubina bouřila mohutným povzbuzováním. Systém turnaje byl krutý – porážka znamenala konec nadějí. Náš tým byl nalosován do třetí vlny zápasů a soupeřem se stal tým z Rožnova.
První poločas se hra přelévala na obě strany a hra byla vyrovnaná. Naši koncoví hráči však měli smůlu v proměňování šancí, takže v polovině zápasu to bylo 1:0 pro soupeře. Jako tradičně Honza Černík v bráně čaroval, bohužel střelci se k němu nepřidali, a tak jsme už jenom inkasovali a zápas prohráli 6:0. Ovšem atmosféra a vše kolem bylo úžasné a my to poprvé zažili na vlastní kůži. Setkali jsme se i s čerstvými mistryněmi ČR ve florbale, které uspořádaly malou autogramiádu. Ačkoliv jsme skončili v poli poražených, na florbal jsme nezanevřeli a podívali se i na další zápasy. Je skvělé, že nám vedení školy umožnilo se zúčastnit a zapojit do florbalových bitev. Hlavně teď víme, že budeme-li dostatečně trénovat (kroužek florbalu každou středu), můžeme se i v příštím roce dostat do finále. Ráda bych poděkovala všem hráčům, kteří se podíleli svou účastí v zápasech, za vzornou reprezentaci školy.
Složení družstva ve finále: Adam Cileček (5. tř.), Jan Černík, Pavel Černík, Radek Premus (6. tř.), Tomáš Kocourek, Šimon Svoboda (7. tř.)
.

Mgr. Zuzana Holušová, učitelka TV

• • •

Divadelní představení v MŠ

Vážení rodiče,
v pondělí 18. 4. 2016 proběhne v naší MŠ divadelní představení
pohádka "Jaro s veverkou".
Na divadlo vybíráme 35 Kč.

• • •

Máme ve škole básníky?

kočka

KOČKA JEŽÍ

Kočka, ježí, ježí, ježí,
a já jí říkám nejež.
Kočka ježí jenom tak,
kolem letěl velký pták.
Ježí, ježí, nemá dech,
umírá nám na zádech.
Umírá nám skoro rok,
Jenže dala ruce v bok.
Já se ptám: Žiješ ještě?
Ona praví: Jasně pěvče.
Zkusil jsem ji oživit,
Snad se bude dál ježit.

• • •

štěně

ŠTĚNĚ

Dostali jsme zvířátko,
je to malé štěňátko.
Štěňátko se jménem Alík,
dosteneme za něj balík.
Balík to je hodně velký,
nevleze se do kabelky.
Štěně není vůbec rádo,
že musí být hned prodáno.

Viktorie Brázdová, Kristýna Dobešová, Vendula Krasulová a Vanesa Speváková (6. tř.)

• • •

Absolvovali jsme předfinále ve Street Hockey 2016

street hockey 2

Co je to Street Hockey 2016? Jedná se o masový hokejový turnaj, který je určen žákům do 13 let.
Naši školu reprezentovalo v předfinále družstvo chlapců ve složení Adam Cileček (5. tř.), Jan Černík, Pavel Černík, Tomáš Kret, Radek Premus (všichni 6. tř.), Tomáš Kocourek, Šimon Svoboda (oba 7. tř.).
V pátek 1. dubna jsme vyrazili do Lichnova s cílem vybojovat postup do velkého finále ve Street Hockey 2016. Správně nažhaveni jsme dorazili do tělocvičny, kde už nás nedočkavě vyhlíželi soupeři. Naši hráči věděli, že jedině výhry nás mohou posunout do finále. Bohužel páteční dopoledne nás nezastihlo v nejlepší formě. První poločas byly síly vyrovnané a stav 1:1 tomu také odpovídal. V druhé polovině však už dávali góly jenom soupeři a my první zápas prohráli 3:1. Následovala přestávka, ve které jsme doplnili síly a před námi byl rozhodující druhý zápas. Jedině vítězství by znamenalo ještě šanci vybojovat prodloužení utkání. Zřejmě jsme vítězství moc chtěli a v zápalu boje jsme trochu pozapomněli na obranu. Následkem toho byl rychlý gólový náskok soupeře, který se nám už nepodařilo vymazat. Nakonec jsme alespoň v závěru zkorigovali nepříznivé skóre na 7:2.
Velkého finále se tak nedočkáme, ale co není letos, může být příští rok. I přes porážku se naši hráči snažili ze všech sil, za což jim patří velký dík.

Mgr. Zuzana Holušová, učitelka TV

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Čerpali jsme vědomosti v terénu

zvířata

Není nad to si dobu bez učení trošku prodloužit. Tedy bez učení úplně ne, protože i na exkurzi se dá načerpat spousta vědomostí, i když v terénu. Ale pěkně po pořádku. Ve středu 23. března před Velikonočními prázdninami jsme se sedmou třídou vyrazili omrknout chov kozy domácí a skotu. První zastávkou byl pro nás statek v Malých Heralticích, kde se chová masné plemeno skotu. Dozvěděli jsme se spoustu informací, které v učebnicích ani v encyklopediích nenajdete. Tak například, věděli jste, že na deset porodů připadají jedna dvojčata? Nebo že se třeba zvířata uspávají dlouhou foukačkou? Anebo že žluté značky na uších mají holčičí telátka a růžová klučičí? I přesto, že jaro se moc ke slovu nehlásilo, a trošku jsme byli vyfoukaní, bylo povídání pana Otty Schreibera hodně zajímavé a čas strávený na statku nám rychle utekl
A co dál? Následoval přesun zpět do Horního Benešova a řádně posilněni svačinkami ve škole jsme se vydali do Sýrárny U veselé kozy. Tam už nás čekal pan Ivan Němeček a my se seznámili s chovem kozy domácí. Po velkém výběhu běhalo tolik kůzlat, že jsme je ani nedokázali spočítat. K velké radosti všech donesl pan Němeček dvoudenní kůzle a to se stalo na chvíli putovním mazlíčkem a kolovalo z náruče do náruče. Co by to bylo za exkurzi, kdybychom také nenasbírali informace o výrobě sýra. No a dlužno říct, že někteří si sýry i nakoupili domů.
Nezbývalo než se se čtyřnohými obyvateli sýrárny rozloučit a pelášit do parku. Tam nás čekala poslední aktivita našeho projektu. Vyplňovaly se pracovní listy a žáci dávali dohromady nabyté vědomosti. Můžu říci, že jsem byla maximálně spokojená. Děti si pamatovaly spoustu zajímavostí, a jak samy prohlásily, určitě by doporučily podobnou exkurzi i jiným třídám.
Shrnuto a podtrženo: fajn akce s bezva dětmi plná nových informací (a nejen pro ně).

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Výběr stravného na měsíc duben 2016

v úterý 22. března 2016 v době
od 7.00 do 8.30 hodin a odpoledne od 14.00 do 15.30 hodin

• • •

Žáci recitovali verše oblíbených básníků

poezie 16

Ve škole jsme si řekli: "Proč nezkusit štěstí v recitační soutěži v Krnově", a tak jsme se přihlásili do okresního kola, které se konalo v pondělí 14. března 2016. Navázali jsme tímto na školní kolo konané v únoru.
V mladší kategorii reprezentovala naši základní školu žákyně 6. třídy Leontýna Pohlová, ke které se moc hodila báseň Josefa Bruknera s názvem Vlastní podobizna. A protože se do okresního kola musí každý účastník naučit texty dva, Lea se naučila ještě i úryvek prózy od Michala Černíka.
Dvě zástupkyně z naší školy jsme poslali také do starší kategorie. Obě jsou žákyněmi 9.třídy.
Veronika Štěpaníková si vybrala báseň od paní učitelky Dostálové s názvem Hledání z básnické sbírky Padám vzhůru a jako druhý text zvolila verše Jaromíra Nohavici s názvem Cyklistika.
Kateřině Škráškové se líbila poezie Michala Černíka, a proto na soutěži recitovala jeho verše s názvem Ze života oblázku. Jako druhý text měla Katka připravenou prózu.
Naše recitátorky na žádné výrazné umístění sice nedosáhly, ale o to přece vždy nejde...

PhDr. Jana Semerová, učitelka ČJ

• • •

Bodovali jsme v krajském kole

olympiáda jn 16

Do krajského kola olympiády v německém jazyce se Jan Jirásko, žák 8. třídy naší základní školy, probojoval vítězstvím v okresním kole, které se konalo v Krnově 15. 1. 2016 v SVČ Méďa v Krnově. O dva měsíce později, tedy 14. 3. 2016, jsme se vydali rovněž do SVČ, ale tentokrát do Moravské Ostravy. Zde se konalo klání mezi nejlepšími němčináři v Moravskoslezském kraji.
Honza byl zařazen do kategorie II. A, která byla určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. V jeho skupině soutěžilo mezi sebou celkem sedm žáků.

A co po nich porota chtěla? Následující řádky Vám to prozradí:
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu z kazety měli žáci splnit zadaný úkol)
- konverzace se členy soutěžní poroty - úvodní krátký rozhovor, kdy se žák měl porotě představit a zodpovědět na položené otázky
- rozhovor na základě obrázku - jednalo se vlastně o popis obrázku
V konverzační části soutěže se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Jak jsme uspěli?
Domů jel Honza s diplomem, protože se umístil na nádherném 3. místě.

PhDr. Jana Semerová, učitelka NJ

• • •

Hudební dílnička pro předškoláky

hudební dílnička 16

Chtěli bychom pozvat všechny budoucí prvňáčky na 2. setkání předškoláků.
Sejdeme se v úterý 15. března od 15.00 v budově 1. stupně ZŠ.

Co budoucí školáky čeká? Písničky, notičky i taneček...
Těšíme se na vás!

Učitelky z 1. stupně ZŠ.

• • •

Přečtěte si, čím se zabýváme ve slohu

sloh 16

Cesty (líčení krajiny)

Existuji cesty, které nikam nevedou, ale existuji i cesty, které vedou na konec světa.
A ta má na obrázku je právě ta, která vede až na konec světa. A o této cestě budu ve svém líčení psát.
Cesta zobrazená na obrázku je obrostlá hustými stromy a olemovaná mohutnými mechem porostlými kameny. Stoupání je zjednodušeno pomocí kamenných schodů posypaných seschlým jehličím. Okolí cestičky je cítit nevšední, ale velice příjemnou vůní malin, borůvek, hříbků a také stromů a navlhlým mechem. Z korun stromů se ozývá nezbedné štěbetání ptáků, z levé strany cesty zurčí tekoucí potůček a mezi slunečními paprsky pronikajícími lesním porostem slyším tiché bzučení hmyzu. Pod nohama mi křupe jehličí.
Cítím, jak na mou pleť dopadá paprsek slunce. Je hřejivý a velice příjemný. Nabíjí mě energií. Mé ruce se dotýkají mírně navlhlého mechu. Šimrá mě po dlani. Mé vlasy se při stoupání po kamenných schodech lehce dotýkají zelených bukových listů. Připadám si jako lesní víla letící na konec světa lesní říší plnou různých zvířat, rostlin, stromů a nadpřirozených bytostí...

Jana Karafiátová, žákyně 8. třídy

• • •

Fyzikálně - chemický kroužek

kroužek f-ch

Od září tohoto školního roku funguje v naší škole fyzikálně - chemický kroužek. Zájmovou aktivitu navštěvuje 15 dětí od šesté do deváté třídy. V tomto kroužku se také jednou měsíčně věnuje s dětmi meteorologii pan učitel Roman Imrich. Probírají a vysvětlují si jednotlivé meteorologické prvky, atmosféru a jevy v ní probíhající, klasifikaci oblaků či podnebí. Získané vědomosti se žáci snaží uplatnit v práci se školní meteorologickou stanicí. Při zjišťování informací a jejich následné aplikaci využívají moderní technologie, ať už to jsou tablety nebo interaktivní tabule.
V průběhu 1. pololetí se žáci zabývali především fyzikou, jejími zákonitostmi a fyzikálními ději. Výuka kroužku probíhala s paní učitelkou Markétou Ivanovovou a panem učitelem Vratislavem Golláněm. Ve druhém pololetí štafetu převzala paní učitelka Beata Dostálová a přesedlali jsme na chemii. Nutno podotknout, že děti pracují se zcela bezpečnými látkami, se kterými se mohou setkat i v kuchyni (např. ocet, jedlá soda, živočišné uhlí, jar, apod...). Postupně pronikají do tajů chemie, seznamují se s pojmy pro ně dosud neznámými, učí se zručnosti a manipulaci s chemickým náčiním a nádobím. Mladí badatelé si vyzkoušeli sopku v kuchyni, filtraci, adsorpci živočišného uhlí. Čekají nás ještě chromatografie, krystalizace, výroba škrobu, tajná písma a řada dalších. Děti si doplňují (jako správní chemici) i svůj laboratorní protokol.
Žáci kroužek navštěvují rádi a úkoly plní s nadšením. Kdoví, možná právě některého z nich osloví přírodní vědy natolik, že se rozhodnou je v budoucnu studovat.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Poprvé a vítězně

street hockey

Již několik let organizuje Moravskoslezský a Olomoucký kraj žákovský florbalový turnaj pod názvem STREET HOCKEY. Jedná se o turnaj určený žákům do 13 let s cílem nabídnout dětem aktivní způsob strávení volného času a preventivně tak působit v boji proti kriminalitě.
Poprvé jsme se letos zapojili i my. Výběr školního družstva byl omezen datem narození, kdy reprezentovat mohli pouze žáci narození po 1. 9. 2002. Ačkoliv jsme malou školou, podařilo se nám skvěle namixovat složení družstva: Pavel Černík, Jan Černík, Radek Premus, Adam Cileček, Tomáš Kret a Tomáš Kocourek. Soupeřem nám bylo družstvo ze ZŠ Velké Heraltice, které je pravidelným účastníkem tohoto turnaje...

Mgr. Zuzana Holušová, učitelka TV

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Okresní kolo anglické olympiády v Krnově

olympiáda aj

Dne 22. 2. 2016 se konalo okresní kolo anglické olympiády v Krnově. Naši školu zastupovali tři reprezentanti. Byli to Jakub Kramný ze 7. třídy, Jan Kamír z 8. třídy a Michal Pavliš z 9. třídy. Všichni museli absolvovat náročný písemný gramatický test, jehož součástí byla i poslechová část, která ověřovala oblast receptivně-produktivních dovedností žáků. Struktura testu byla rozdělena do dvou kategorií podle ročníků, tj. každá kategorie měla svůj specifický test odpovídající danému probíranému učivu v souladu se školním vzdělávacím plánem. Jednotlivé sekce testu prověřovaly šíři slovní zásoby a znalosti gramatiky. Poté následovala konverzační část, kde se každý z žáků představil krátkým vyprávěním zkušební komisi.
Pak soutěžící hovořili na zvolené téma a odpovídali komisi na otázky. Mezi 25 účastníky obsadili naši žáci velmi pěkná místa.
V náročnější kategorii se na 7. – 10. místě umístili Jan Kamír a Michal Pavliš. Jakub Kramný se umístil na 17. místě.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou přípravu a odvahu, s jakou reprezentovali naši školu v rámci okresu a také vedení školy, které tuto výuku ve všech směrech podporuje.

Martina Chamrádová, učitelka AJ

• • •

Máme rádi poezii

poezie 2016

Na 2. stupni naší základní školy jsme i v letošním školním roce uspořádali školní kolo recitační soutěže ve dvou kategoriích. Děti ze 6. - 7.třídy byly zahrnuty do 1. kategorie a žáci z 8.- 9. třídy zastupovali 2. kategorii.
Žáci ze 6. - 9. třídy měli za úkol vyhledat si sami báseň, která jim bude "sedět", naučit se ji zpaměti a poté přednést před svými spolužáky. Někteří původně přihlášeni to vzdali, ale ti odvážní předstoupili v pátek 19. 2. 2016 před porotu (p. Dostálová, p. Jelínková, p. Semerová) a ostatních 18 odvážlivců a recitovali básně Jiřího Žáčka, Josefa Bruknera, Jana Nerudy, Františka Hrubína, Vladimíra Vysockého či paní učitelky Dostálové. Někteří recitátoři se nechali ovlivnit trémou nebo jim vypadl text, ale většinu pohltil duch poezie natolik, že dokázali ostatním zprostředkovat pěkný kulturní zážitek.

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Olympiáda v anglickém jazyce

olympiáda v aj 2016

Protože se naše škola aktivně zapojuje do různých soutěží, které vyhlašuje ministerstvo školství, uspořádala p. uč. Chamrádová, vyučující anglického jazyka, školní kolo v Olympiádě v anglickém jazyce. Soutěž se konala v pátek 5. 2. 2016 od 8:00 do 11:00 hodin v prostorách učebny AJ.

Kdo byli ti odvážní, kteří se dali na Olympiádu v anglickém jazyce?

V kategorii I.A, což jsou žáci 7. třídy, soutěžili Robin Černoch a Jakub Kramný a v kategorii II. A, což jsou žáci 8. a 9.ročníku, změřili své "anglické" síly Jan Jirásko, Jan Kamír (8. tř) a Patrik Černoch, Tomáš Krynský, Michal Pavliš a Natálie Premusová (9.tř.)

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Co to vlastně je ta "Etická výchova"??

etická výchova 2016

Etická výchova není předmět jako každý jiný. Je to něco úplně jiného než třeba matematika, český jazyk, zeměpis. Tento předmět se na naší škole vyučuje třetím rokem a to vždy v sedmém ročníku. Jsem ráda, že jej mohu vyučovat zrovna já. Když se řekne slovo ETIKA, vybaví se člověku třeba žebříček hodnot, morální zásady, slušné chování. Ano, ano, i toto všechno tam patří, ale nejenom. Základem je komunitní kruh, práce ve skupinkách, zamýšlení se nad různými tématy. Bavíme se o jedinečnosti člověka, o cílech v životě, fair play, o umění umět pochválit, naslouchat. Někdy jsou témata vážnější, někdy se i pořádně zasmějeme jako třeba před pár týdny. To jsme měli na pořadu hodiny reklamu. Žáci si ve skupinkách vymysleli název výrobku a také reklamu zahráli před celou třídou. Někteří měli vyrobené i rekvizity. Zhlédli jsme reklamy na prášky na spaní s opravdu krásným názvem: "Pojď si hajnout", energetický nápoj, školní potřeby a bonbóny. Zároveň jsme se bavili i o tom, jak reklamy mohou člověka pozitivně, ale i negativně ovlivnit.
Hodina etické výchovy vždy rychle uteče a žáci (jak sami říkají) se cítí odpočatí, v pohodě a na další úterý se těší, což je pro mě to nejlepší ocenění.

Mgr. Beata Dostálová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Zápis do 1.třídy měl název "Kočičí kouzlení"

zápis 2016

Děti, které půjdou od září 2016 do 1. třídy, prožily ve čtvrtek 28. 1. 2016 významnou událost. Zápis do školy.
Zápis proběhl od 13 do 18 hodin v prostorách 1. stupně základní školy. Aby byl zápis pro děti nejen "pracovní" ale i příjemný, připravily letos paní učitelky téma "Kočičí kouzlení". Na děti čekaly obrovské obrázky koček nejen na každém stanovišti, ale i celá třída byla tematicky vyzdobena pestrými, mnohdy až rozdováděnými obrázky koček.
Děti na daných stanovištích rozpoznávaly geometrické tvary, určovaly barvy a ukázaly do kolika umí počít. Budoucí prvňáčci nezapomněli předvést svoji výslovnost, pochlubit se s básničkou či písničkou. Grafomotorické dovednosti ukázaly děti při dokreslování obrázků, kde se projevilo, jak ovládají držení tužky a v neposlední řadě si prověřily svoji soustředěnost, pozornost, spolupráci a nebojácnost v komunikaci s paní učitelkami.
Děti jako každým rokem byly odměněny za svoji odvahu a šikovnost malými dárky. Dostaly kouzelnické klobouky s papírovými kočkami, které pro ně vytvořily paní vychovatelky z naší školní družiny. Odnesly si puzzle a sladkosti, na které finančně přispělo SRPDŠ.
Žáci z 9. třídy budoucím prvňáčkům zpestřovali volné chvilky. Vodili děti k jednotlivým stanovištím s úkoly. Hráli si s nimi v době, kdy rodiče vyplňovali písemnou dokumentaci a byli jim oporou.

Všem, kteří se do přípravy a klidného průběhu zápisu zapojili, patří poděkování.
V letošním roce se k zápisu dostavilo 43 dětí.

Mgr. Dagmar Janáková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

CO byste měli vědět o přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016

Informace o řijímacím řízení pro školní rok 2015/2016

• • •

Změna způsobů hrazení stravného a školného v MŠ

a) v hotovosti - 25. den předcházejícího měsíce u vedoucí školní jídelny MŠ v době od 6:00 do 11:00 hodin, výběr bude vždy oznámen

b) bankovním převodem - na účet školy (číslo účtu 181807224/0300, variabilní symbol je číslo strávníka, evidované u vedoucí ŠJ MŠ).
Platbu proveďte nejpozději do 25. předcházejícího měsíce.

V případě nezaplacení poplatků za školné a stravné v řádném termínu není možné přijmout dítě do školky k 1. dni neuhrazeného měsíce.

Děkujeme za pochopení.

• • •

Stali se z nás lyžaři a snowboardisté

V letošním roce jsme opět vyrazili na "lyžák" do Karlova. Díky velkému přispění radních Horního Benešova mohlo 36 žáků Základní školy Horní Benešov po celý týden objevovat taje lyžařského umění. Naše škola zřejmě dostala štěstí do vínku, protože za termín "lyžáku" si vybrala ten nejskvělejší týden v lednu. Čerstvý prašan, rozumná teplota a dobré počasí stály za vynikajícími lyžařskými pokroky žáků. Novinkou v letošním roce byl snowboardový výcvik pro dvanáct statečných.
Celý týden byl po fyzické stránce velmi náročný. Každý den pět hodin na svahu a po večeři týdenní hra na téma Harryho Pottera, to vyčerpá každého včetně dospělých. Není divu, že po večerce všichni padli do svých postelí a ráno ztěžka rozhýbávali svaly, o kterých ani netušili, že je mají.
Vše jsme však s přehledem zvládli a své lyžařské a snowboardové dovednosti zúročili v závěrečném slalomu. Mohla bych vypsat vítěze jednotlivých kategorií, ale vyhráli vlastně všichni účastníci závodu svou pílí a odhodláním dojet do cíle.
Bohužel, všechno pěkné také musí někdy skončit. My se vrátili domů a už můžeme jenom vzpomínat na krásné chvíle na "lyžáku". Lyžařský kurz byl úspěšný i díky poctivé práci vyučujících Ivony Kozelkové, Evy Krskové, Martiny Chamrádové, Zdeňka Žandy a Zuzany Holušové.
Naše heslo pro příští rok zni: "Horám zdar a lyžování zvlášť!".

Mgr. Zuzana Holušová

lyžák 1 lyžák 2

Více fotografií naleznete zde >>

• • •

Dějepisná olympiáda

olympiáda děj 16

V letošním roce se uskutečnil 45. ročník dějepisné olympiády se zaměřením "Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou" u příležitosti 700 let od narození Karla IV. Školního kola se zúčastnilo 6 žáků z 8. a 9. třídy. Do okresního kola se probojovali 3 úspěšní řešitelé, Michal Krupa, Jana Karafiátová a Kamila Habartová.
Jana a Kamila 18. ledna změřily své síly v SVČ Méďa v Krnově s dalšími úspěšnými řešiteli, vyzkoušely si jaká je konkurence a jak proti ní obstojí. Zvládli to dobře, ale žáci gymnázií přeci jen byli lepší a okresním kolem putování po stopách Lucemburků pro Janu a Kamilu skončilo.
Všem řešitelům, zvláště Janě a Kamile, děkuji za účast a snahu.

Mgr. Roman Imrich

• • •

Uváděli jsme hosty na ples

ples 16

Loni jsme záviděli deváťákům, že se mohli zúčastnit školního plesu a ejhle, rok uplynul jako voda a už jsme se rozhodovali, co si na letošní školní ples oblečeme.
Taneční sál ve velké tělocvičně byl vyzdoben k tématu HAWAI, proto jsme se jako správní "hawajci" oblékli do veselého letního oblečení a během plesu jsme fungovali jako hostesky. Sedm žáků z naší třídy uvádělo přícházející plesové hosty ke stolům a zároveň jsme jim popřáli příjemnou zábavu. Osmý spolužák nám bohužel onemocněl, proto jsme nemohli uvádět v párech, přesto to bylo moc prima.

Veronika Štěpaníková, žákyně 9.třídy

• • •

Olympiáda v německém jazyce

olympiáda nj 16

Vždy se začátkem kalendářního roku začíná období vědomostních olympiád a soutěží, do kterých se zapojila i naše škola.
Jako první v pořadí se konalo v pátek 15. 1. 2016 okresní kolo v olympiádě z německého jazyka. Pořadatelé organizovali soutěž ve Středisku volného času Méďa v Krnově. Z našich žáků se uvedené soutěže zúčastnili dva žáci. Kateřina Škrášková z 9. třídy a Jan Jirásko z 8. třídy. Honza oslnil porotu svými znalostmi a konverzačními schopnostmi z němčiny natolik, že jej komise obdařila 1. místem a rovnou jej poslala do krajského kola, kde bude Honza naši školu reprezentovat.

PhDr. Jana Semerová

• • •

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

zápis 16

Blíží se Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Dne 27. 1. 2016 mohou děti, které se chystají k zápisu, navštívit výuku v prvních třídách a druhé třídě ZŠ a MŠ Horní Benešov. Pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče budou přichystány ukázkové hodiny.
Rodiče, kteří nemohou s dětmi přijít dopoledne, budou mít možnost prohlédnout si školu v den zápisu 28. 1. v odpoledních hodinách.

Program Dne otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

10.00 - 11.30 - možnost návštěvy výuky v 1. A, 1. B, a ve 2. třídě

Kontakty:
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda – 775 318 429, 554 719 296
Zástupce ředitele Mgr. Eva Krsková – 739 206 429

Bližší informace k zápisu pro školní rok 2016/2017 naleznete zde

Informace o školní zralosti dítěte naleznete zde

• • •

Provozujeme čtenářské dílny

čtení 15

V letošním školním roce se naše základní škola připojila k projektu ministerstva školství "Výzva č. 56", který je zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Z 1. stupně ZŠ se do celoročního projektu zapojila 2. třída s p. uč. Kozelkovou, 3. třída pod vedením p. uč. Cilečkové, 4. třídu vede v projektu p. uč. Blažková a 5. třída rozvíjí čtenářství s p. uč. Skyvovou.
Na 2. stupni školy absolvují projekt žáci 7. třídy s p. uč. Jelínkovou a žáci 9. třídy s p. uč. Semerovou.

A oč vlastně jde?
Učitelé, kteří se do projektu zapojili, měli za úkol vybrat 50 knih pro svou třídu adekvátně věku a čtenářské úrovni svých žáků a na základě tohoto výběru měli zpracovat deset tematických dílen zcela netradičními metodami tak, aby byla výuka čtení a literatury pro žáky atraktivnější a zábavnější.
Zakoupené knihy v rámci Výzvy 56 jsou základem pro fond školní knihovny.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Řemeslo má zlaté dno

řemeslo 15

Tříčlenné družstvo složené ze žáků 9. třídy reprezentovalo naši školu na soutěži s názvem Řemeslo má zlaté dno, kterou uspořádala pro žáky základních škol Střední odborná škola v Bruntále. Klára Nekorancová, Natálie Premusová a Dalibor Salát museli rozeznat několik druhů dřevěných a kovových nástrojů, vyzkoušeli si skládání dřevěného hlavolamu, přibíjení hřebíčků, šroubování šroubků, prošli si celou školu, vypracovávali různé úkoly a odpovídali na všetečné otázky.
Po soutěži byli všichni účastníci pozvaní na oběd a pak následovalo vyhodnocení. Naše hornobenešovská trojka se umístila celkově na pěkném 5. místě z celkového počtu 11 družstev. Ale přece není důležité zvítězit, důležité je zúčastnit se!

Bc. Markéta Ivanovová

• • •

Olympiáda v českém jazyce

očj 15

Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo v letošním školním roce na naší základní škole tradičně v 8. a 9.třídě. Letos se jednalo již o 42. ročník, jehož obsah se tentokrát točil kolem jídla.
Všechny úkoly byly spojeny s chuťovými buňkami, přestože se jednalo o nelehké mluvnické a jazykové jevy v textu. Slohová část byla věnovaná úvaze na téma: "Nežijeme proto, abychom jedli, ale..."
Olympiády se účastnilo celkem 26 žáků, osmáků bojovalo 8 a deváťáků se zapojilo 18.
Nejúspěšnějším řešitelem se stala Kateřina Škrášková z 9. třídy.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Naši školu navštívil pan poslanec Ladislav Velebný

velebný návštěva

Žáci 4. B ze Základní školy v Horním Benešově na Bruntálsku na podzim letošního roku poslali dopis poslanci Parlamentu ČR Ladislavu Velebnému, ve kterém se dotazovali na jeho práci, popřáli mu příjemné halloweenské období a pozvali ho na návštěvu jejich školy. "Dětem jsem velmi rád odpověděl a velmi mne potěšil jejich zájem, a to dozvědět se více o mé práci poslance. Proto jsem jim přislíbil společné setkání a návštěvu školy v předvánočním období," přiblížil Ladislav Velebný....

Celý článek (pdf)

Videoreportáž z návštěvy zde >>

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček 2015"

stromečky 15

V letošním školním roce se uskutečnil již 11. ročník soutěže
"O nejkrásnější vánoční stromeček"
.

Děti, žáci a žákyně ŠD, 1. A, 1. B, 2. tř, 3. tř., 4. A, 4. B, 5. tř., 6. tř., 7. tř., 8. tř. a 9. tř. začali vyrábět ozdůbky již v měsíci říjnu. Snažili se, aby právě jejich stromeček byl co nejoriginálnější, nejzajímavější, nejpěknější a nejnápaditější, prostě nej...
Myslím, že letos se jim to určitě podařilo a všichni tak připravili porotě velmi těžké rozhodování. Porota měla 22 členů. Po dlouhém přemýšlení nakonec rozhodli takto:...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Výběr stravného na měsíc leden 2016

ve středu 16. prosince 2015 v době
od 7.00 do 8.30 hodin a odpoledne od 14.00 do 15.30 hodin

• • •

Prosba - podpořte obrázek v soutěži

Terezka 6 let, velká třída MŠ nakreslila krásný obrázek do soutěže. Prosíme o podporu

Na odkazu zde >>

Děkujeme.

• • •

Florbal – okrskové kolo v Bruntále – 25. 11. 2015

Tento týden byl nabitý sportem. V úterý soutěžily nižší ročníky v kopané a ve středu se vydaly vyšší ročníky zkusit své dovednosti ve florbalu. Kvůli velikosti tělocvičny se hrálo systémem 3 na 3. Začátek prvního zápasu se nám moc nevydařil. Hoši se teprve rozkoukávali a sehrávali. Druhý poločas už byl mnohem lepší, bohužel na výhru to nestačilo. V dalších zápasech jsme však už nebyli v roli outsiderů. Míchali jsme sestavou, bojovali ze všech sil, bohužel střelecky se nám moc nedařilo. V posledním zápase jsme konečně všechno doladili a zaslouženě vyhráli. Obsadili jsme tak 5. místo.
Ráda bych vyzdvihla výkon Daniela Kreta v brance, který vychytal i to, co se nedalo. Hráči v poli se tu setkali s realitou a poznali, jak se hraje florbal i na jiných školách a že je potřeba v kroužku florbalu více potrénovat přihrávky a další taktické varianty.
Všem hráčům patří dík za bojovnost, výkony a disciplínu na hřišti.
Složení družstva: Dalibor Salát, Daniel Kret, Aleš Beso, Tomáš Krynský, Jakub Andrle, Milan Zajac (všichni 9. tř.), Marek Staňo (8. tř.), Tomáš Kocourek a Patrik Jedlička (7. tř.).

Mgr. Zuzana Holušová

• • •

Okresní kolo ve šplhu

V letošním roce se snažíme více zapojit do sportovních soutěží. Jedna taková se konala ve středu 18. 11. 2015 v Krnově. I my se tam vydali poměřit své síly s nejrychlejšími šplhavci v okrese. Družstvo dívek ve složení Vanesa Speváková, Valentýna Miková, Leontýna Zdena Pohlová a Jana Ledabylová bojovalo ze všech sil, bohužel na stupně vítězů zatím dívky nedosáhly a skončily na 8. místě. Co není, může být v příštím roce. Stačí jenom více potrénovat a také, aby se k nám přidaly i další šikovné dívky z naší školy.
Družstvo chlapců ve složení Tomáš Krynský, Aleš Beso, Jakub Andrle a Robin Černoch na tom bylo trochu lépe. Tomáš Krynský se v jednotlivcích dokonce umístil na 15. místě z 39 závodníků. O umístění rozhodovaly pouze setiny vteřiny. Družstvo se umístilo na 7. místě.
Letošní výsledky jsou výzvou pro žáky z nižších ročníků, aby se více zdokonalovali ve šplhu a mohli tak důstojně navázat na výsledky našich nejrychlejších závodníků.

Mgr. Zuzana Holušová

• • •

Uspávání broučků MŠ

broučci mš 2015

Ve středu 11. 11. 2015 od 16 hod. uskutečnily učitelky malé třídy akci pro rodiče a děti pod názvem "USPÁVÁNÍ BROUČKŮ".
Rodiče s dětmi se v maskách broučků a s lampióny sešli před mateřskou školou, kde je přivítala paní učitelka Bětka. Před průvodem k městu děti volaly na babičku "Podzimničku" (v podání paní učitelky Dadky), která něco sbírala na louce. Podzimnička ukázala dětem broučky, že je bude uspávat na zimu a požádala děti, aby jí pomohly. Každý dostal broučka a také hudební nástroje, které sloužily k  Cvrččí kapele , lampióny byly jako světlušky.
V průvodu jsme obešli náměstí a vrátili se na zahradu MŠ, kde čekalo překvapení. Ve tmě, po celé zahradě svítila světýlka ze svíček ve sklenici a lampionky. Také nám pan Petřek udržoval dvě ohniště pro opékaní buřtů.
Při muzice si děti a rodiče zatancovali jako poslední taneček s broučky na písničku "Mravenčí ukolébavka", při které jsme broučky uspali a schovali po celé zahradě do zimních pelíšků.
Na památku děti obdržely mlsoty, pamětní listy a omalovánku broučků (dar od místní lékarny). Při téměř letním večeru se akce vydařila.

Za malou třídu paní učitelka Dagmar Petřeková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Podzimní tvoření v MŠ

tvoření podzim mš 2015

V měsíci říjnu proběhlo v celé MŠ Podzimní tvoření. Všechny třídy se proměnily v podzimní dílničky.
Děti spolu s rodiči vyráběly podzimní výrobky. V malé a střední třídě dle vlastní fantazie, ve velké třídě podle vzoru výrobků. Všem se práce moc zdařila a krásné "podzimníčkycquot; jsme si vystavili, popř. odnesli domů.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a těšíme se na další společně strávené chvíle.

Za celou MŠ paní učitelka Alžběta Minarčíková

Fotografie malé třídy naleznete zde >>

Fotografie střední třídy naleznete zde >>

Fotografie velké třídy naleznete zde >>

• • •

Žáci základní školy navštívili Mnichov

mnichov 1

Pětidenní jazykový pobyt v Mnichově absolvovalo od pondělí 9. 11. do soboty 14. 11. 2015 deset žáků naší základní školy. Do třetího největšího města Německa zavítali díky projektu ministerstva školství "Výzva 56", celý pobyt jim byl hrazen z fondu EU.
Zájezd byl nejen vzdělávací, žáci navštěvovali jazykovou školu "Sprachschule Alinguas", ale také poznávací. Během pobytu si všichni prošli historické centrum Mnichova, podívali se na barokní zámek Nymphenburg, navštívili zajímavý olympijský areál a seznámili se s nejrůznějšími modely automobilů BMW.
Za nejzajímavější jsme považovali celodenní výlet na romantický zámek Neuschwanstein. V bohatém programu zbylo i trochu času na drobné nákupy.
Vzhledem k tomu, že jsme po celou dobu měli nádherné slunečné počasí, výbornou náladu, ve škole příjemnou lektorku a hlavně super kamarády z Mníšku pod Brdy (kteří jeli s námi v autobuse), užili jsme si celý týden na 100%.

PhDr. Jana Semerová a Mgr. Daniela Blažková

mnichov 2 mnichov 3

Více fotografií naleznete zde >>

• • •

S písničkou a obrázky podle Josefa Lady

halloween 2015

Hudební vystoupení "S PÍSNIČKOU A OBRÁZKY PODLE J. LADY" zažily ve středu 21. října 2015 děti všech tříd naší mateřské školy. Tento hudební program byl velmi kvalitně připraven adborně veden. Všechny děti se s chutí a úsměvem zapojily do hudebního programu. Během vystoupení zazněly známě dětské písně, (př. Skákal pes, Travička zelená, Když jsem já sloužil...) a mimo jiné se děti hravou formou seznámily s některými druhy hudebních nástrojů.
A jak se dětem představení líbilo? Na to se můžete podívat ve fotogalerii.

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Aktuální měření meteostanice

• • •

Byli jsme v Londýně

londýn 2015

Jako správní cestovatelé jsme se všichni sešli ve škole a zkontrolovali jsme si všechny potřebné věci na cestu. Poté jsme vyrazili směr náměstí a tam na nás už čekal zájezdový autobus plný dětí z Petřvaldu. Naložili jsme si kufry a vyrazili jsme směrem na Prahu, ve vesničce u Prahy jsme vyzvedli další děti a potom hurá do Londýna. Cestou do Londýna jsme prožili mnoho zážitků, např. nám ujel trajekt. Když jsme na trajekt nastoupili, ne každému bylo zrovna nejlíp. Po příjezdu trajektem do Anglie jsme jeli po levé straně, což si ani všichni neuvědomili. Kolem sedmé hodiny večer jsme dorazili na místo setkání, kde jsme byli ubytováni do rodin...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Informace pro rodiče dětí v MŠ

Dne 11. 11. 2015 pojedou děti ze střední a velké třídy do Kina v Bruntále na pohádku "KONEČNĚ DOMA".

• • •

Mimořádná schůze SRPDŠ

V úterý 27. 10. 2015 v 18:00 hodin se koná v budově 2. stupně ZŠ - 6. třída (hudebna)
mimořádná schůze SRPDŠ ustanovující změnu názvu podle nového zákona.

Srdečně všechny zveme.

• • •

HALLOWEEN 2015

halloween 2015

23. říjen nebyl v tomto školním roce jen tak ledasjakým datem. Na konci října jsme naplánovali naši tradiční akci Halloween. Celému Halloweenu předcházela dlouhá a pečlivá příprava, na které se podílel široký realizační tým, skládající se z bývalých žáků školy, SRPDŠ, učitelů, i samotných dětí. Novinkou letošního Halloweenu byla soutěž maminek "O nejhalloweenštější moučník", jehož vítězkou byla paní Palánková. Všech patnáct sladkostí bylo krásně a tradičně nazdobeno (nechyběly hřbitovy, duchové, dýně, rakev, oči, apod.). Moučníky byly v průběhu večera a rána rozděleny dětem...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Zkrácené vyučování dne 21. 10. 2015

Ve středu 21. 10. mají žáci zkrácenou dobu vyučování z důvodu školního sběru starého papíru.

3. - 5. třídy končí vyučování ve 12:15
6. - 9. třídy končí vyučování ve 12:30

Děkujeme za pochopení.

• • •

Prezentace středních škol a středních odborných učilišť

volba povolání

V letošním školním roce navazujeme na již tradiční akci s názvem Prezentace středních škol a středních odborných učilišť v Horním Benešově.
Akce je určena žákům 8. a 9. ročníků a jejich rodičům, uskuteční se ve středu 4. 11. 2015 od 16.00 hodin v budově Informačního centra a městské knihovny Horní Benešov.

• • •

HALLOWEEN 2015 - soutěž

moučník dýně

Připomínáme, že maminky mohou soutěžit o "Nejhalloweenštější moučník" v rámci letošního Halloweenu. Své moučníky mohou nosit do budovy 2. stupně ZŠ v pátek 23. 10. mezi 16:00 a 16:30 (malý vchod školy). Moučník mohou být třeba 3 muffiny, malá bábovka, malý moučník (nemusí být dort ani koláč na celý plech).
Podstatné je, aby byl halloweensky nazdoben :) Každému moučníku bude přiděleno pořadové číslo a pod tímto číslem bude soutěžit. Budou hlasovat návštěvníci školy, kteří si přijdou prohlédnout výzdobu v době od 18:00 až 18:30. Vyhodnocení a předání odměny proběhne během večera a cenu pro maminku převezme její dítě.

Mgr. Beata Dostálová

• • •

Východní Afrika – kolébka lidstva

afrika 1

Již počtvrté žáci naší školy absolvovali unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko - zeměpisným přesahem. Na filmovém plátně byli v minulých pořadech žáci 5. - 9.třídy svědky života v Ekvádoru, seznámili se s lidovými tradicemi na Madagaskaru a vloni obdivovali odvahu reportéra, který se vydal po stopách lidojedů v Indonézii.
Letos jsme společně s ostatními diváky zamířili prostřednictvím poutavých videozáznamů a fotografií do oblasti východní Afriky. Co nás zaujalo? Vznešená zvířata, uchvacující panoramata, dynamická příroda a tváře různorodých lidí. Jako vždy nás pořadem provázeli zasvěceným výkladem již známí moderátoři a na filmovém plátně sympatický dobrodruh Adam Lelek. A jako vždy jsme si odnesli nevšední cestovatelský zážitek.

PhDr. Jana Semerová

afrika 2 afrika 3
afrika 4 afrika 5

Více informací naleznete zde >>

• • •

Přespolní běh v Břidličné

břidličná

Ve čtvrtek 1. 10. se naši žáci vydali do Břidličné na závody okresního kola v přespolním běhu. Vybraní žáci tak dostali možnost změřit své síly s běžci z ostatních škol v okrese Bruntál. V každé kategorii závodilo družstvo složené ze šesti běžců a do výsledného pořadí družstva se počítalo umístění prvních čtyř závodníků.
Vynikajícího úspěchu v kategorii IV. (3 km) dosáhl Dalibor Salát (9. tř.), který se v konkurenci 65 závodníků umístil na skvělém 10. místě. Družstvo chlapců ve složení Dalibor Salát, Tomáš Krynský, Jakub Anderle, Michal Poledne a Milan Zajac obsadilo v kategorii IV. 11. místo.
Nejlépe se umístilo družstvo dívek v kategorii III. (1,5 km), které vybojovalo 8 místo ve složení Vendula Krasulová, Denisa Vaňková, Tereza Sobotíková, Simona Blokšová, Viktorie Brázdová a Jana Ledabylová. Nejrychlejší běžkyní se stala Vendula Krasulová na 24. místě z 65 závodnic.
Posledním družstvem naší výpravy byli chlapci v kategorii III. (2 km), kteří získali 10. místo ve složení: Tomáš Kocourek, Erik Glamoš, Pavel Černík, Jan Černík, Patrik Jedlička a Radek Premus. Nejlepší z nich Tomáš Kocourek se umístil na 29. místě ze 72 závodníků. Všem závodníkům děkuji za sportovní reprezentaci školy a věřím, že v příštím roce dosáhnou ještě lepších výsledků.

Mgr. Zuzana Holušová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Výlet do Vitaminátoru v Sosnové

sosnová

A máme tu opět podzim. Ovoce a zelenina už mizí ve spížích, mošty tečou proudem, vitamíny vedou boj s chřipkovými viry a my jsme se rozhodli zabojovat s nimi zdravým pohybem. V pátek 25. 9. 2015 jsme se my, žáci 1. stupně naší ZŠ, vydali na cyklo-pěší túru v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" do Vitaminátoru Sosnová. První třídy a děti, které kolo ještě nestačily zkrotit, vyrazily na výlet pěšky, zpátky autobusem.
Žáci 2. - 4. tříd osedlali své dokonalé stroje a vyrazili směr Lesní domky.
Byli jsme naprosto vzorní cyklisté. Do Sosnové jsme dorazili v téměř plném počtu, únava materiálu některých kol donutila jednoho jezdce k návratu do školy.
Ve Vitaminátoru jsme svačinkou dobili ztracenou energii. Po té nás provozem Vitaminátoru mile provedl pan Soška. Děti na vlastní oči viděly, jak se ovoce mění v lahodný džus, jehož vzorky mohly ochutnat.
"Nasedat!", zavelel vedoucí skupinek a vyrazili jsme na nejtěžší část cesty. Kopec v sedle zvládli opravdu jen ti nejzdatnější cyklisté, ale do cíle jsme dorazili všichni šťastní, unavení, ale spokojení, že jsme překonali sami sebe. Velikánskou pochvalu zaslouží všichni cyklisté, obzvláště ti nejmenší, chodci, rodiče (pan Chlup, pan Monsport, pan Křenek, paní Panáková, paní Karafiátová, pan Teper, paní Cilečková, paní Bocková, paní Krupová, paní Šindlerová, paní Pražáková, pan Veselý, paní Škrabánková, paní Kozelková), paní vychovatelky a učitelé 1. i 2. stupně. Už se těšíme na další podobné akce!

žáci 1. stupně ZŠ

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Závody draků 2015

drakiáda 15

Nádherné počasí babího léta přilákalo v sobotu 19. 9. 2015 ve 14.00 hodin na staré fotbalové hřiště spoustu dětí i rodičů na tradiční Závody draků, pořádané jako každoročně školní družinou.
Lepší počasí jsme si už opravdu nemohli přát, protože příznivý vítr se postaral o nádhernou podívanou na prosluněnou oblohu, na které o své prvenství letos bojovalo 46 draků...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Představení "Gotika"

gotika

Už jste se někdy setkali s gotickými šermíři? My ano.
Ve středu 9. 9. 2015 měli žáci od 3. do 9. třídy možnost "osahat" si dobu gotiky na vlastní oči, uši i kůži.
V sále tělocvičny naši žáci zhlédli program šermířské skupiny "Pernštejni", tentokrát to bylo o životě rytířů za vlády Lucemburků v Čechách. Cílem pořadu bylo doplnit a rozšířit výuku dějepisu a vlastivědy. Děti se dozvěděly např., že rytířská výzbroj mohla vážit až 70 kg, takže skutečná potyčka mezi soky nemohla nikdy trvat ani 10 minut, jak vidíme ledaskdy v historickém filmu.
Někteří diváci si vyzkoušeli roli panoše či rytíře, dokonce si mohli zblízka prohlédnout zbraně i dobové oblečení. Celý program doplňovaly vtipné komentáře obou šermířů, jejichž vystoupení na konci ocenil hlasitý aplaus všech přítomných diváků.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Zahájili jsme školní rok 2015 - 2016

Hola, hola, máma volá:
"Děti, začala vám škola!"
Do lavic se posadíme,
zas se něco naučíme.
V hodinách budeme číst a psát,
o přestávce si povídat.
A ze školy hurá domů,
dost už bylo toho shonu.

Fotografie ze zahájení školního roku naleznete zde >>

foto: Vladislav Pečínka

• • •

Vyučování ve třídách během prvního týdne

v termínu od 2. do 4. září mají žáci zkrácenou dobu vyučování:

1. třídy končí po 3. vyučovací hodině - tj. v 10:45
2. - 5. třídy končí po 4. vyučovací hodině - tj. v 11:40
6. - 9. třídy končí po 5. vyučovací hodině - tj. ve 12:35

Děkujeme za pochopení.

• • •

Nábor žáků do pěveckého sboru

V pondělí 7. 9. 2015 proběhne nábor žáků do hudebního kroužku (sboru).
V případě zájmu se dostavte v době mezi 14.00 - 15.30 hodin do budovy 2. stupně ZŠ (1. patro učebna HV - 6. třída).

Mgr. Beata Dostálová

• • •

SEZNAMY POMŮCEK A SEŠITŮ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

(soubory pdf)

Balíček pro 1. třídu, který žáci budou dostávat

(kliknutím zvětšete)

balíček 1.tř.

• • •

INFORMACE PRO RODIČE - 1. září

V úterý 1. září 2015 bude slavnostní zahájení nového školního roku na travnatém školním hřišti od 8.00 do 8.30 hodin,
výdej obědů bude v době od 10.30 do 11.30 hodin,

provoz školní družiny bude od 8.30 do 12.00 hodin.

Výběr stravného na měsíc září 2015

ve čtvrtek 27. srpna a v pondělí 31. srpna 2015 v kanceláři vedoucí školní jídelny v době od 8.00 do 10.00 hodin.

• • •

Informace - ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku 2014 - 2015 bude zahájeno v pátek 26. 6. 2015 v 8.00 hodin na školním hřišti.
Následovat bude předání vysvědčení ve třídách.

Obědy budou vydávány v době od 10.30 do 11.30 hodin.

• • •

Pozvánka na předání vysvědčení žákům 9. třídy

Srdečně zveme na slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 16.00 hodin
ve sportovní hale v Horním Benešově.

• • •

Získali jsme stříbrnou medaili v celostátním projektu Česko sportuje

medaile

V letošním školním roce se naše škola zapojila do celostátního projektu na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje.
Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. - 9. tříd do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve volném čase.
V prvním pololetí letošního školního roku se nám podařilo do projektu zapojit 88% dětí, ve druhém pololetí dokonce neuvěřitelných 97% dětí. Za tento výsledek jsme od Českého olympijského výboru získali stříbrný certifikát a stříbrnou medaili...

Celý článek

• • •

Informace - školní jídelna

Dne 16. 6. byl ukončen prodej svačinek pro školní rok 2014 - 2015.
Také žádáme rodiče, aby zastavili platby obědů přes účet na období letních prázdnin.
Děkujeme za pochopení.

• • •

Užili jsme si Dětský den v Hobesu

dd hobes

Že se vždy 1.června slaví Dětský den, to ví každý. Ale že děti ze základní a mateřské školy byly pozvány na oslavu svého svátku už v pátek 29. 5. do firmy Hobes, to si většina veřejnosti přečte až na tomto místě. Letos se oslava Dne dětí konala v parku, krásné počasí svátku přálo. A tak mohly maké i velké děti využít skákací hrad, velkou trampolínu, všichni se zabavili veselými heliem naplněnými balonky, které ovšem některým nešťastníkům uletěly. Starší děti si zopakovaly znalosti z chemie (helium je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu) a přitom jedly cukrovou vatu a sladkosti, které od firmy Hobes obdržely.
Díky pěknému počasí, příjemným zaměstnancům firmy Hobes a jejich dobré organizaci jsme si všichni oslavu Dne dětí moc užili.

učitelé ZŠ a MŠ Horní Benešov

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Volby do Školské rady

Ve čtvrtek, dne 11. 6. 2015 od 8:00 do 17:00 hodin se v učebně NJ v budově 2. stupně ZŠ uskuteční Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků základní školy.

Kandidátní listina

• • •

Výlet 6. třída

výlet br

Dne 29. května 2015 se uskutečnil třídní výlet 6. třídy. V osm ráno jsme odstartovali mikrobusem do Bruntálu, kde jsme cestou na první atrakci stihli kolektivně odlovit dvě keše. Hlavním lovcem byl Robin Černoch. Od půl desáté jsme si vyzkoušeli závody motokár. Někteří volili obezřetnou jízdu, zatímco jiní závodní tratí spíše proletěli, než projeli. Touto taktikou se řídil i Šimon Svoboda, který se stal nejrychlejším klukem na trati. Na druhém místě skončil Patrik Jedlička a třetí místo obsadil Jakub Kramný.
U děvčat byla nejrychlejší jezdkyní Denisa Vaňková, v těsném závěsu následovaly Tereza Raidová a Adéla Zemanová.
Pak jsme se vydali na druhou atrakci našeho výletu, kterou byl akvapark. Zde jsme mohli skotačit na tobogánu, divoké řece nebo v bazénech, což jsme všichni využili. Na parkovišti nás následně čekal minibus, který nás zavezl zpátky domů.

Mgr. Roman Imrich a žáci 6. třídy

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Staré pověsti české ožily na divadelním jevišti

Vzpomínáte si z hodin literatury na praotce Čecha, vojvodu Kroka a jeho dcery Kazi, Tetu a Libuši či na Přemysla Oráče?
Ano, jsou to pověsti z dávných časů od Aloise Jiráska, které jsme všichni četli ve škole.
Žáci 6. - 8.třídy je v českém jazyce nejen četli, ale zároveň je viděli na prknech opavského divadla jako činoherní komedii plnou tance, písniček, hudby a zajímavých zvukových efektů. Autor divadelního představení se zaměřil rovněž na nejrůznější nešvary českých povahových rysů – závist, pomluvu, zášť apod. Protože hra byla plna informací o životě starých Slovanů, byla poučná. Zároveň oplývala situačním a slovním humorem, takže se všichni dosyta nasmáli. Takže můžeme říci, že ve čtvrtek 28.5.2015 jsme si prožili pěkný kulturní a zároveň vzdělávací zážitek.

pověsti 1 pověsti 2

Videoukázku naleznete zde >>

Další info naleznete zde >>

• • •

I Benešov má své talenty - vstupné

Dne 21. 5. 2015 se konala akce "I Benešov má své talenty".
Na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 3 086 Kč.
Tato částka byla poukázána na účet SRPDŠ.

• • •

Turisticko - vzdělávací pobyt Stará Ves u Rýmařova

Žáci 4. A 5. Třídy se koncem dubna zúčastnili turisticko - vzdělávacího pobytu ve Staré Vsi u Rýmařova.
Čtyřdenní pobyt s názvem Kryštof Kolumbus seznámil děti nejen s postavou slavného mořeplavce, ale také se základními reáliemi největších evropských zemí. Během pobytu si žáci vyzkoušeli, jak jsou schopni pracovat v týmu, jak jsou schopni překonávat sami sebe (při stezce odvahy, při lezení na 8 metrovou horolezeckou stěnu či při překonávání lanové dráhy).

A co se dětem nejvíce líbilo?

Líbilo se mi vše, na co ale nezapomenu je horolezecká stěna a lanové centrum. (Hanka)
Nejvíc mě bavilo lézt po cvičné horolezecké stěně.(Pavel)
Mně se líbilo všechno, ze všeho nejvíc ale tobogán a pokoj. (Aďa)
Nejvíce se mi líbilo hřiště. A moc dobře tam vařili. (Lea)
Nejvíc se mi líbilo na cvičné horolezecké stěně. (Erik)
Mně se líbila lanová dráha a střelba z luku. (Danek)
Nejvíce se mi líbila sebeobrana. (Tom)
Nejvíc mě zaujalo lanové centrum. (Janča)

tvp 1 tvp 2

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Výlet do Olomouce

Na školní výlet se tentokrát žáci 7.a 8. třídy vydali společně a zcela netradičně v adrenalinovém duchu. Cílem bylo olomoucké lanové centrum Proud, které do programu zahrnulo rovněž zábavnou hru laser game.Vzhledem ke krásnému slunečnému počasí si všichni vychutnali nejen adrenalinové zážitky na vysokých lanech, ale i ti méně odvážní si s radostí prožili hru na horolezce a ostatní atrakce.
Ovšem nepřekonatelná byla hra podobná paintballu či airsoftu s názvem laser game. Hra je pohybově zábavná, rychlá, akční a dobrodružná, zásahy světelnou zbraní nebolí a nezanechávají modřiny ani barevné skvrny. Hra se hraje ve tmě za doprovodu hudby.
Bylo to tak super, že naši žáci už nikdy nechtějí absolvovat nic jiného, než zase jenom podobný výlet.

Martina Chamrádová a Jana Semerová, třídní učitelky

olomouc 1 olomouc 2

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Návštěva Prahy

chrám

Dne 12. 5. 2015 se žáci 8. a 9. třídy vydali s učiteli a paní Samsonovou na exkurzi do Prahy, našeho hlavního města. Měl jsem tu možnost navštívit jej se školou již podruhé a musím říct, že jsem si tento výlet opět velice užil. Možná jen bylo málo času na fotografování. Mimochodem, fotografie z tohoto našeho výletu naleznete na stánkách naší školy.
Začátek se odvíjel podle téměř stejného scénáře jako minulý rok. Ráno jsem se probudil, něco málo posnídal a vyrazil jsem s taťkou autem. Po cestě jsme vzali ještě jednoho mého spolužáka, protože do Bruntálu nás dostali za úkol dopravit rodiče. Odjezd byl plánovaný na 7 hodin a 36 minut. To se nám povedlo splnit, a tak jsme z Bruntálu vlakem vyrazili...

Celý článek

Adam Hasalík, žák 9. třídy

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Návštěva Liberce

liberec

Žáci páté, šesté a sedmé třídy se vypravili ve dnech 11. a 12. května za učením až do dalekého Liberce. Cílem cesty byl IQ park a IQ landia – instituce zaměřené na vzdělávání v nejrůznějších vědních oborech. Prostřednictvím interaktivních výstav jsme si osvěžili a obohatili poznatky z fyziky, matematiky, astronomie, zeměpisu a biologie. A to vše formou zábavy díky množství zajímavých exponátů. Vyzkoušeli jsme si například moderování předpovědi počasí v televizi, vyrobili jsme trochu elektřiny, zažili jsme zemětřesení, dobrovolně jsme se stali oběťmi optických klamů a pokusů s rovnováhou, v planetáriu jsme viděli film mapující historii dobývání vesmíru atd.
Překvapení a legrace jsme si užili opravdu dost. Díky tomu, že jsme byli ubytovaní v perfektním hotelu přímo v centru města, jsme stihli navštívit i DinoPark se 4D kinem a prohlédnout si známou novorenesanční radnici. Víc se bohužel do našeho výletu už nevešlo. I tak jsme se ale vrátili spokojení.

Mgr. Eva Jelínková

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Den Země

den země

Den Země probíhal letos na naší základní škole netradičně v budově dolní školy.
Beseda probíhala 14. 5. 2015 paralelně v učebnách chemie a přírodopisu, které jsou vybaveny interaktivnímí tabulemi. První besedu absolvovaly děti z mateřské školy společně s prvňáky, postupně se po 45 minutách vystřídaly všechny ročníky až do půl druhé. Všichni naši žáci prošli zajímavým povídáním o třídění odpadu.
Tak např. věděli jste, že každý z nás každoročně vyprodukuje asi 330 kg odpadu? Nebo že v celé České republice existují pouze tři spalovny odpadu, ale asi okolo 200 skládek? Patříte mezi 70% obyvatel, kteří odpad skutečně třídí? Nikdo z nás určitě netušil, že papír se recykluje celkem 7x nebo že "plyšáci" jsou vyrobeni z rozdrcených plastových lahví - takže se vlastně mazlíme s PET lahví.
Vidíte sami, že to bylo moc zajímavé, navíc jsme viděli i kratičké dokumenty k tématu a šikovné děti dostaly na závěr malý dáreček.

• • •

Navštívili jsme Velký svět techniky

svět techniky ov

Svět civilizace, svět vědy a objevů a svět přírody.
To jsou expozice, které jsme ve velkém světě techniky v Ostravě ve středu 13. 5. 2015 navštívili v rámci projektu NatTech. Ve světě přírody jsme mohli porozumět tomu, jak svět kolem nás funguje prostřednictvím exponátů, s nimiž jsme mohli manipulovat vlastníma rukama.
Ve světě civilizace jde o vztah člověka - každého z nás - ke světu okolo a k jeho dosavadnímu i budoucímu vývoji. Jak náš život i životní prostředí ovlivňují naše vynálezy a technologie a jak můžeme naopak my sami aktivně přispívat k pozitivnímu i negativnímu směřování civilizace.
A co svět vědy a objevů? Představuje 3D tiskárny, nano-materiály, moderní lékařské technologie, fyzikální vlny ve všech jejich formách a vztazích, atd.

Po prohlídce SVĚTA TECHNIKY jsme absolvovali v jednotlivých učebnách interaktivní prezentaci žáků konference NatTech Panel. Co to bylo?
Např. v učebně robotiky byla výstava a praktická ukázka robotů a robotických konstrukcí, ve virtuální laboratoři se žáci seznámili s elektrickým měřením nebo v učebně Grahama Bella viděli žáci různé technické výkresy.

Více informací naleznete zde >>

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Poznej své okolí

jeskyně

V rámci každoročního celoškolního projektu nazvaného "Poznej své okolí" zabrousili všichni žáci základní školy (a dokonce i nejstarší oddělení mateřské školy) na výlet do okolí našeho regionu. V letošním školním roce jsme si naplánovali poznávání přírodních krás a zamířili jsme do jeskyní.
Vzdělávací exkurze proběhla ve středu 6. 5. 2015.
Žáci z 1.stupně včetně mateřské školy se rozdělili a po skupinách navštívili jeskyně Na Pomezí, Mladečské a Zbrašovské aragonitové jeskyně.
Starší žáci od 5. do 9.třídy jeli na Sloupsko-šošůvské jeskyně a do jeskyně Výpustek.
Někdo z dětí jeskyně už někdy dříve navštívil, jiní byli v jeskyni úplně poprvé. Pro všechny to ale byl poznávací zájezd, protože na druhý den nabyté informace žáci zpracovávali a předávali spolužákům, kteří navštívili jiné lokality.
Co nás čeká příští školní rok - nechte se překvapit!!!

PhDr. Jana Semerová

Fotografie z jeskyní Výpustek naleznete zde >>

Fotografie z jeskyní Na Pomezí naleznete zde >>

Fotografie ze Sloupsko-šošůvských jeskyní naleznete zde >>

• • •

V muzeu na nás dýchla historie

muzeum hb

Někteří žáci s učiteli si zpestřili páteční rozvrh hodin návštěvou městského muzea v Horním Benešově, které je umístěno v budově městského úřadu. Někteří se vydali do muzea hned zrána, jiní návštěvu nechali až na poslední vyučovací hodinu.
Všechny očekával pan Rudolf Grygar, rodák a velký patriot, který o muzeum pečuje. Pan Grygar dětem vyprávěl o založení a historii města, seznámil je s vystavenými exponáty, vysvětlil význam cizojazyčných nápisů na etiketách některých artefaktů, přiblížil žákům způsob života v minulosti města a postupně děti seznamoval se starými fotografiemi, na nichž mnozí rozpoznávali své prarodiče či sousedy a známé. Děti zaujaly např informace o tom, že ve městě bylo koupaliště nebo např., že se zde vyráběly bylinkové likéry.
Naši žáci kladli panu Grygarovi spoustu dotazů a čas nám zde uběhl velmi rychle.
Bylo to poutavé, zajímavé a poučné.

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Pohled z okna

černá růže

Dnes Vás seznámím s tím, co se mi stalo asi před měsícem a pořád na to musím myslet. Bylo to divné - asi tak, jako když na Sahaře z ničeho nic napadnou dva metry sněhu.
Bylo pondělí 6:45 ráno, byla docela zima a venku bylo pořádně namrzlo. Probudila jsem se a podívala se ven z okna. Mezi dvěma lipami, které stojí u našeho domu, stála neznámá osoba v černém dlouhém plášti s kapucí na hlavě a stále se přibližovala blíž a blíž. Když byla tak metr od plotu, zafoukal vítr a osoba zmizela...

Celý článek

• • •

Dubnickým kostelem zněl náš zpěv

dubnice

Dubnice je menší obec ležící mezi Krnovem a Lichnovem. Dominantu obce tvoří zajímavý jednolodní kostel z roku 1822. Historie budovy však sahá až do 17. století. Kostel je historickou památkou, která se využívá ke zvláštním kulturním příležitostem. Jednou z nich bylo hudební odpoledne v sobotu 25. 4. 2015, kdy v kostele zazněly písně našeho školního sboru "Nic moc" a "Hrátky s hudbou" za hudebního doprovodu učitelek p. Dostálové, p. Blažkové a p. Kozelkové.
Historickou budovou se linuly tóny písní jako např."To máme dneska pěkný den", "Větříček", "Hvězdář", " Moravská" apod.
Po koncertě malých a mladých zpěváků se posluchačům představila s vlastní tvorbou paní Mgr. Beata Dostálová, která své písně sama doprovázela hrou na kytaru. Obě velmi zdařilá vystoupení byla doprovázena sytým aplausem a vyžádala si na účinkujících přídavek.
Atmosféra celé hudební události byla nesmírně působivá a všichni účastníci si užili krásný hudební zážitek.

Fotografie a videa z akce naleznete zde >>

• • •

Přednáška o genetice

V rámci projektu Nattech proběhla na naší škole akce s vedoucí laborantkou cytogenetické laboratoře Fakultní nemocnice Ostrava paní Romanou Kaniovou. Přednášky se zúčastnili žáci 7. a 8.ročníku, kteří mají učivo o genetice v osnovách.
A co jsme se dozvěděli?
Zjistili jsme, že cytogenetická laboratoř vyšetřuje vrozené nebo získané chromozomové změny. Stanovuje diagnózu a potvrzuje či vylučuje přenašečství řady závažných dědičných onemocnění na úrovni chromozomů.
Dozvěděli jsme se hodně odborných informací, které navazovaly na poznatky získané ve výuce biologie. Paní lektorka se dětí ptala, zda vědí, co je to vlastně genetika, jestli znají zakladatele genetiky apod.
Ve druhé části byli žáci seznámeni, jaké vzdělání by měli absolvovat, aby mohli být na takovém pracovišti zaměstnáni. Tyto instrukce zaujaly především děvčata z 8. ročníku. Na závěr měly děti možnost podívat se do mikroskopu, jak chromozomy, o kterých se na přednášce mluvilo, vypadají "naživo".

Další informace naleznete zde >>

Fotografie naleznete zde >>

genetika 1 genetika 2

• • •

Vybavení učebny fyziky a chemie na Základní škole v Horním Benešově

Na Základní škole v Horním Benešově byla v měsíci dubnu dokončena modernizace učebny, která slouží pro společnou výuku fyziky a chemie. V rámci projektu byla pořízena například interaktivní tabule, projektor, vizualizér, meteostanice, tablety a mnoho dalších pomůcek pro snadnější zpracování a prezentaci žákovských projektů a pokusů. Ve třídě jsou nové skříňky, instalováno bylo i elektrické zatemnění učebny.

Projekt "Vybavení učebny fyziky a chemie na Základní škole v Horním Benešově", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01667 je spolufinancován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013. Příjemcem dotace je Město Horní Benešov, Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov, IČ 00296007.

• • •

Matematický klokan

klokan 1

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla asi v roce 1980 v Austrálii a hned se rozšířila do Evropy.
V současné době tuto soutěž absolvuje dva až tři miliony soutěžících ze 30 evropských zemí. V České republice byl Matematický kokan poprvé uspořádán v roce 1995. Soutěžící na základních školách jsou rozdělení podle věku:
Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. -7. třída ZŠ), Kadet (8. -9. třída ZŠ)
V kategorii Cvrček je na řešení vyhrazeno 45 minut čistého času, v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet je na řešení 60 minut času. Řeší se sada 24 úloh (u Cvrčka jen 12 úloh), u každé z nich je nabídnuto pět možností (u Cvrčka 4 možnosti). Žák tedy jako výsledek zapíše sérii písmen (A — E) označující řešení jednotlivých zadání.

Naše škola absolvovala Matematického klokana v pátek 20. 3. 2015.
A nejlepší řešitelé?
kategorie Benjamin - Adam Kret, Jakub Kramný a Denisa Vaňková ze 6.třídy
Kategorie Kadet - Adam Hasalík, Vítězslav Kret, Barbora Bártková a Zuzana Šindlerová z 9.třídy

klokan 2 klokan 3

• • •

V knihovně proběhla beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou

bittnerová 1

U příležitosti celostátní akce nazvané "Březen měsíc čtenářů" pořádalo Informační centrum a městská knihovna v Horním Benešově pro žáky 1. a 2. stupně základní školy zajímavou akci.
V pátek 20. března 2015 proběhly v dopoledních hodinách besedy paní spisovatelky Martiny Bittnerové, dlouhodobě se zajímající o literární historii s výraznou orientací na české osobnosti 19. století. Pro žáky 1. stupně se beseda nazývala historie je detektivka a pro žáky stupně 2. to byla přednáška o Karlu Hynku Máchovi a Boženě Němcové.
Paní Bittnerová měla pro první skupinu nachystaný interaktivní program, který žákům přiblížil tvorbu knihy o osobnostech minulosti. Pomocí obrázků a vyprávění žáci nahlédli do Památníku národního písemnictví, archivních složek, přečetli si část autentického dopisu z devatenáctého století. Starším žákům poutavě vyprávěla o obou spisovatelích a prostřednictvím promítnuté prezentace seznámila posluchače s obrazovým materiálem k tématu. Přítomní se dozvěděli zajímavosti ze soukromého života obou spisovatelů, např. o dětech Boženy Němcové a jejich životních osudech, stejně jako o potomcích Karla Hynka Máchy.
Na konci programu obou besed byl prostor pro otázky žáků a poté si mohli nechat podepsat od paní spisovatelky její fotografii, což většina z přítomných využila.

PhDr. Jana Semerová a Veronika Hudečková

bittnerová 2 bittnerová 3

• • •

Zatmění Slunce

V průběhu pátečního dopoledne 20.3.2015 sice na naší škole probíhala normálně výuka, ale asi od půl desáté do 11 hodin žáci vybaveni svářečskými sklíčky a disketami vybíhali s učiteli před školu, aby sledovali na obloze částečné zatmění Slunce. Další podobný astronomický jev bude na obloze k vidění až za 11 let, proto měli všichni o sledování zajímavé události velký zájem.

Další informace naleznete zde >>

Nebo také zde >>

zatmění 1 zatmění 2

• • •

Turnaj v sálové kopané v Lichnově

slálovka

Dne 17. 3. 2015 pořádala ZŠ a MŠ Lichnov turnaj v sálové kopané žáků 3. – 5. tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů (Krnov 2 týmy, Lichnov 2 týmy a Horní Benešov). Turnaj měl rychlý spád, nikdo dlouho nečekal na další zápas. Počet hráčů bylo 4 + 1. Naši fotbalisté se zapojili v této sestavě:
Erik Mikšík, Jaroslav Kovář, Adam Cileček, Daniel Bártek, Antonín Pražák, Jan Černík, Pavel Černík, Erik Glamoš a Tomáš Kret.
Naši žáci obhájili loňské 1. místo. Všem blahopřejeme a těšíme se na příští turnaj v sálové kopané roku 2016.

Martina Chamrádová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Zúčastnili jsme se přehlídky dětských recitátorů
(okresního kola)

recitace okres

V únoru jsme na naší škole uspořádali školní kolo recitační soutěže, jehož vítěze jsme vyslali do okresního kola. Pořadatelem uvedené akce bylo Středisko volného času Méďa Krnov, přehlídka recitátorů se konala ve čtvrtek 12. 3. 2015.
Vše vypuklo v 8.00 hodin prezencí, následovalo hlasové rozcvičení pod vedením lektorů, pak se losovalo pořadí jednotlivců, jak budou v jednotlivých kategoriích soutěžit a v 9.15 hodin byla zahájena samotná přehlídka...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Prošli jsme "kurzem" sebeobrany

sebeobrana

Všichni žáci naší základní školy prošli v úterý 10. 3. 2015 dvouhodinovým "kurzem" sebeobrany, který v prostorách malé tělocvičny ZŠ a ve třídách vedli zkušení instruktoři z oddílu "Občanské sdružení Sebeobrana Rýmařov".
Hned ráno děti z 1. stupně zhlédly instruktážní film o možnostech sebeobrany a obdivovaly mrštnost instruktorů. Žáci 2. stupně absolvovali program ve dvou skupinách – nejprve akcí prošli šesťáci a sedmáci, po nich následovali nejstarší - žáci 8. a 9.třídy. Všichni začali docela náročnou rozcvičkou a pokračovali přehlídkou sebeobranných prvků. Instruktoři měli program postavený jinak pro menší žáky a jinak pro ty starší.
Učitelé v podobném duchu absolvovali odpolední aktivity.
Žáci byli plni zážitků a chtěli si pořád o proběhlé akci povídat. Bylo to opravdu nejen zajímavé, zároveň poučné a v dnešní době bezesporu nutné. Mnozí z našich dětí litují, že v Horním Benešově není možnost navštěvovat podobný zájmový oddíl.

Více info zde >>

PhDr. Jana Semerová

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo

oaj okres

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce proběhlo v Krnově.
Podobně jako v loňském roce, tak i v letošním, si ti nejlepší žáci ze základní školy v Horní Benešově mohli porovnat své znalosti v anglickém jazyce v rámci okresu.
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce proběhlo dne 23. 2. 2015 v Krnově ve dvou kategoriích.

V kategorii I. A (žáci 6. – 7. tříd), se zúčastnili Jan Jirásko a Jan Kamír ze 7. třídy.
V kategorii II. A (žáci 8. – 9. tříd) se zúčastnil Adam Hasalík z 9. třídy.

Celý článek

• • •

Byli jsme v divadle

divadlo opava

 Zdravý nemocný  je název klasicistické divadelní hry od francouzského dramatika Moliéra, kterou jsme se školou v rámci výuky literatury navštívili v pátek 20. 2. 2015. Celý 2. stupeň od 6. do 9. třídy se těšil do divadla, tentokrát jsme měli místa na balkoně, což nebylo až tak úplně nejlepší, ale nakonec jsme se usadili i v lóžích. Hru jsme viděli tedy shora.
Komedie byla hodně veselá, akční, všichni jsme se zasmáli a pobavili.
Oč šlo? Pan Argan, velký hypochondr, žije v zajetí svých představ o nemocech, jeho žena se  třese  na jeho pozůstalost a komická je rovněž zápletka se sňatkem dcery pana Organa. Divadelní hra ze 17. století oslovila aktuálním tématem i nás, současné diváky z 21. století.

Info a videoukázky naleznete zde >>

PhDr. Jana Semerová

zdravý nemocný 1 zdravý nemocný 2

• • •

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

očj okres

Před nedávnem jsme na naší škole zorganizovali školní kolo v Olympiádě v českém jazyce a vítěze jsme vyslali reprezentovat naše barvy do okresního kola, které se konalo v Krnově ve Středisku volného času Méďa ve čtvrtek 12. 2. 2015.
Barbora Bártková z 9. třídy a Tomáš Krynský z 8. třídy absolvovali nejprve hodinovou gramatickou část. Nebyla úplně jednoduchá.
Následoval hodinový sloh na téma "Nebojte se, my tady jenom strašíme", ve které se naši "vyslanci" cítili jako ryby ve vodě, protože téma jim "sedlo".
Oba žáci naší školy získali cennou zkušenost v českém jazyce a svým výsledkem rozhodně škole ostudu neudělali.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Poezie ovládla školu

recitace

Na Základní škole v Horním Benešově proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zájemci o poezii si v předstihu vyhledali vhodné a věku přiměřené texty, které se naučili zpaměti, a které v úterý 10. 2. 2015 přednesli porotě a svým spolužákům.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, žáci 6. a 7. třídy tvořili 1. kategorii a žáci 8. a 9.třídy představovali 2. kategorii. Do soutěže se přihlásilo celkem 28 žáků, 2 nakonec ještě před začátkem ze zdravotních důvodů odstoupili.
Všichni žáci se zhostili zcela nové soutěže velmi zodpovědně a porota byla překvapena vysokou úrovní přednesu. Proto měla také nesmírně obtížné rozhodování, koho umístit na patřičné místo. Šlo přece o soutěž. Nakonec vše dopadlo takto:...

PhDr. Jana Semerová

Celý článek

• • •

Týden barev v MŠ

V období od 16. 2. 2015 do 20. 2. 2015 proběhne ve střední a velké třídě v naší mateřské škole
téma pod názvem: "TÝDEN BAREV"

Bližší informace naleznete zde

• • •

Zavítali k nám "Pernštejni"

logo pernštejni

S uměleckou agenturou  Pernštejni  má naše škola velmi dobré zkušenosti. Ať už pořad nazvaný Husité či Obrazy z třicetileté války – všechno se nám líbilo.
Zábavný a zároveň poučný byl i výchovně-vzdělávací pořad s názvem Renesance, který žáci od 5. do 9. třídy absolvovali hned první den po jarních prázdninách 9. 2. 2015.
Vrátili jsme se v čase do 16. století, seznámili se s tehdejší módou, zbraněmi a válečným uměním. Někteří naši žáci se na chvíli stali renesančními žoldáky, kteří ve službách kapitána sestavili šik proti nepříteli. Zároveň jsme byli svědky několika scén historického šermu.
Kromě toho, že jsme se toho spoustu dozvěděli (např. renesanční brnění vážilo až 30kg!), jsme si něco z dějepisu zopakovali a také jsme se hodně nasmáli.
Doufáme, že  Pernštejni  v budoucnu přijedou zase s dalším pořadem.

PhDr. Jana Semerová

• • •

Zápis do první třídy pro školní rok 2015 - 2016

zápis 1

Poslední lednový školní den se na budově 1. stupně Základní školy Horní Benešov konal zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016. Letošní zápis se odehrával tématicky v duchu kresleného příběhu "Madagaskar". Děti se mohly setkat s lemury, hrochem, žirafou, tučňáky a ostatními zvířátky z animovaného filmu.
Dne 29. ledna od 13.00 do 18.00 hodin chodili rodiče s budoucími prvňáčky do školy, kde na děti čekaly ve vyzdobené třídě paní učitelky. Podle stanovených kritérií posuzovaly školní zralost jednotlivých dětí.
Na prvním stanovišti děti ukázaly své znalosti z matematických představ, poznávání barev a geometrických útvarů.
Jazykovou výchovu se správnou výslovností a zkouškou sluchu si předškoláci vyzkoušeli na dalším stanovišti...

Celý článek

Fotografie naleznete zde >>

• • •

Dílničky pro budoucí prvňáčky

V úterý, dne 10. února 2015 se uskuteční od 15.00 do 16.00 ve třídě 1. A hudební dílnička s paní učitelkou Ivonou Kozelkovou.

Termíny ostatních dílniček naleznete zde

• • •

Den otevřených dveří

budova 1.st.

Dne 28. 1. 2015 od 8. do 11. hodin probíhal na Základní škole v Horním Benešově "Den otevřených dveří".
Rodiče a jejich děti, budoucí prvňáčkové, si mohli prohlédnout první stupeň naší základní školy, kterou jsme se jim snažili předvést, jak nejlépe to šlo. Společně mohli dokonce nahlédnout i do vyučovacích hodin, kde jim děti v prvních a druhé třídě předvedli své dovednosti a znalosti. My, žáci 9. třídy jsme návštěvníky prováděli po škole, střídali jsme se po dvojicích v hodinových intervalech.

Adam Hasalík, žák 9. třídy

• • •

Smím prosit?

Když se řekne ples, tak si asi představíte zábavu, která je už od začátku plna veselí. Má představa o této akci však byla jiná, nebo lépe řečeno žádná. Nikdy jsem na plese totiž nebyl. Byl jsem na různých akcích, svatbách a slavnostech, jen na plese ne. Proto jsem z toho měl zpočátku pár obav. Navíc ta představa byla konkrétní i aktuální a vztahovala se na datum sobota 24. ledna.
Když ten den přišel, tak jsem kupodivu vůbec neměl pocity, které mě minulé dny trápily. Připravil jsem se a asi o půl 7. jsem vyrazil. Venku sněžilo, takže když jsem přišel na místo činu, tak mi téměř upadávaly prsty zimou, protože jsem si nevzal rukavice a roztáté sněhové vločky způsobily, že jsem měl úplně mokré vlasy. Nicméně jsem si řekl, že mě ta zima úžasně probrala, usušil jsem se a připravil se na začátek plesu. V úvodu plesu jsme měli odvádět hosty na jejich místa, která byla pečlivě označena číslicemi a abecedou. V tu chvíli mě napadlo, že organizátoři mohli použít k označení stolů a míst např. i azbuku. Nicméně mi stačilo ke zmatení i jen toto, protože jsem si stihl díky krásnému rukopisu neznámého "lístkaře/ky" zaměnit 6 s géčkem. Zdaleka jsem na tom ale nebyl nejhůře, protože někteří moji spolužáci obcházeli s hosty celou tělocvičnu kolem dokola, protože si čísla a písmena vůbec nepamatovali.
Když tato naše "uváděcí" služba skončila, směli jsme se oddávat volné zábavě. Byl jsem si proto zatančit s mamkou a na závěr jsem spořádal všechno občerstvení, které na stole mých rodičů bylo. Nakonec jsme si to, a nejen já, ale i mí spolužáci uvaděči přece jen užili... :)

Adam Hasalík, žák 9. třídy

• • •

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

zápis 15

Blíží se Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Dne 28. 1. 2015 mohou děti, které se chystají k zápisu, navštívit výuku v prvních třídách a druhé třídě ZŠ a MŠ Horní Benešov. Pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče budou přichystány ukázkové hodiny.
Rodiče, kteří nemohou s dětmi přijít dopoledne, budou mít možnost prohlédnout si školu v den zápisu 29. 1. v odpoledních hodinách.

Program Dne otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

8.00 - 8.45 - možnost návštěvy výuky v 1. A
8.55 - 9.40 - možnost návštěvy výuky v 1. B
10.00 - 10.45 - možnost návštěvy výuky ve 2. třídě

Kontakty:
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda – 775 318 429, 554 719 296
Zástupce ředitele Mgr. Eva Krsková – 739 206 429

Bližší informace k zápisu pro školní rok 2015/2016 naleznete zde

Informace o školní zralosti dítěte naleznete zde

• • •

Olympiáda v českém jazyce

olympiáda čj 14

V letošním školním roce vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání již 41. ročník Olympiády v českém jazyce.
Olympiáda v českém jazyce je každoročně organizována ve dvou kategoriích:

a) I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií
b) II. kategorie je určena žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Naší školy se týkala I.kategorie. V letošním ročníku se do "olympiády" přihlásilo 14 žáků z 8. třídy a 15 žáků z 9. ročníku...

Celý článek

• • •

Navštívili jsme divadelní představení

divadlo

Hororově-komediální divadelní hra s názvem "Náš dům, náš hrad" se stala cílem naší návštěvy Slezského divadla v Opavě, kterým jsme zahájili poslední předvánoční týden ve škole.
Program sliboval představení, u kterého by se bála i Agatha Christie, a tak jsme byli zvědaví, co nás čeká. Je pravda, že o překvapení, zvukové efekty a hru světel a stínů skutečně nebyla nouze. Děj nás zavedl do zvláštního starobylého anglického rodinného sídla, kam přijela na víkend k rodičům Kate a Henrymu Carpenterovým dcera Amanda s manželem Jeremym. Druhá dcera Miranda ("Harry Potter"), kterou všichni považovali za černou ovcí rodiny, zkazila ostatním nekalé plány na vraždu Jeremyho...

Celý článek

• • •

Reprezentovali jsme naši školu ve šplhu

Na SPgŠ a SZŠ Krnov se konalo okresní finále čtyřčlenných družstev žáků 6. až 9. třídy ve šplhu. Naši školu reprezentovala v této sportovní soutěži dvě družstva. Akce se konala v pondělí 8. 12. 2014.
1. družstvo, které tvořili žáci 9. třídy ve složení Petr Karafiát, David Kaluža, Michael Repák a Jan Brežák, se umístilo v celkovém pořadí družstev na pěkném 3. místě.
2. družstvo vytvořené z žáků 8. třídy skončilo na 8. místě. Byli to Aleš Beso, Dalibor Salát, Martin Novák a Tomáš Krynský.
V soutěži jednotlivců se do první desítky umístili Petr Karafiát na 6. mistě a David Kaluža na 9. místě.

Ing. Jan Krasula, vyučující TV

šplh 1 šplh 2

• • •

<< Archiv článků

Nepřehlédněte

JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VRŠKŮ - VÝSLEDKY

• • •

NEVYŠLO NA VAŠE DÍTĚ VOLNÉ MÍSTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Řešení najdete u nás!

• • •

FOTOGALERIE ZŠ a MŠ zde
rajče foto

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2015 - 2016

• • •

VÝSLEDKY PODZIMNÍHO SBĚRU PAPÍRU,
KAŠTANŮ A VRŠKŮ

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Sběr tonerů - informace

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

OVOCE DO ŠKOL
Informace pro rodiče

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz